(Poistunut julkaisusta)

Ylitarkastaja, arvonlisäverotus
Verohallinto

Alkuperäinen julkaisupäivä 25.9.2019

Konserniverokeskus hakee ylitarkastajaa työskentelemään arvonlisäverotuksen asiantuntijatehtävissä.

Ylitarkastajana toimit monipuolisesti vaativissa arvonlisäverotuksen asiantuntijatehtävissä. Ratkaiset itsenäisesti hakemusasioita ja verotuspäätöksiä sekä osallistut erilaisten lausuntojen, muistioiden ja selvitysten laadintaan sekä valvontatoimenpiteiden toteutukseen.

Keskeinen osa työnkuvaasi on muiden arvonlisäveroasiantuntijoiden ohjaus- ja neuvontatehtävä, jossa korostuvat
erityisesti vahva arvonlisäveroasioiden aineellinen- ja menettelyosaaminen sekä erinomaiset ongelmanratkaisu- ja vuorovaikutustaidot.

Edellä mainittujen tehtävien ohella osallistut myös asiakastilanteisiin (esimerkiksi ennakolliset keskustelut, asiakastapaamiset, valvontakäynnit, verotarkastukset ja sidosryhmäyhteistyö). Aineellisen ja menettelyihin liittyvän osaamisen kehittäminen ja riskienhallintaan osallistuminen kuuluvat niin ikään työtehtäviisi.

Toivoisimme sinulla olevan erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä oma-aloitteista työskentelyotetta.

 

Hakijalta odotamme

- korkeakoulututkintoa (esim. OTM, KTM, HM)
- kokemusta vaativista arvonlisäveroasiantuntijan tehtävistä (erityisesti arvostamme kokemusta suurten ja kansainvälistä toimintaa harjoittavien yhtiöiden arvonlisäveroasioiden parissa työskentelystä)
- arvonlisäverotukseen liittyvän lainsäädännön ja oikeuskäytännön sekä menettelyiden hyvää hallintaa
- yrityselämän ja siihen liittyvän lainsäädännön tuntemusta soveltuvin osin (erityisesti kirjanpitolainsäädäntö ja yhtiöoikeus)
- hyviä analysointi- ja ongelmanratkaisutaitoja
- sujuvaa suullista ja kirjallista esitystaitoa
- valmentavaa otetta muiden asiantuntijoiden ohjaamisessa
- hyvää englanninkielen kirjallista ja suullista taitoa
- halua ja kykyä osallistua oman ja organisaation toiminnan kehittämiseen
- erinomaisia vuorovaikutustaitoja