(Poistunut julkaisusta)

Ylipuutarhuri
Oulun ev.lut. seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 23.11.2018

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana ylipuutarhurin pysyväisluonteinen työsuhde, sijoituspaikkana hautauspalvelut

Etsimme ylipuutarhuria monimuotoiseen tehtävään, jossa puutarha-alan ammatillisen osaamisen lisäksi sosiaalisten taitojen merkitys on hyvin tärkeää. Työssään ylipuutarhuri kohtaa omaisia, joille hautausmaa on erittäin tärkeä edesmenneiden muistamispaikka.
Työnjohtotehtävissä ylipuutarhurin asiantuntemusta tarvitaan mm. hautaamiseen, hautausmaiden ylläpitoon ja rakentamiseen sekä urakointien valvontaan. Ylipuutarhurin esimies on hautaustoimen päällikkö.

Tehtävän tarkoitus ja sen tavoite
- Seurakuntayhtymän hautausmaiden toimintaa ja ylläpitoa koordinoiva työnjohto- ja asiantuntijatehtävä.  
- Hautauspalvelu-yksikön koneiden, laitteiden sekä kalusteiden vastuuhenkilö seurakunnan toimintaa ja taloutta tukevalla tavalla.
- Tehtävä edellyttää sitoutumista kirkkoon.

Tehtävän pääasiallinen sisältö
- Hautaustoimintaan, hautausmaiden ylläpitoon sekä sopimushautojen hoitoon liittyvien tehtävien valvonta
- Krematoriotoiminnan sekä hautausmaalla käytettävien koneiden ja laitteiden käytön valvonta
- Asiantuntijatehtävä hautauspalveluissa
- Kausityöntekijöiden rekrytoinnin järjestäminen
- Muut esimiehen määräämät tehtävät

Muuta tehtävän sisällöstä
- Hautaustoimen päällikön sijainen
- Työalan sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. vastaaminen omalta osaltaan
- Soveltuvuus surevan omaisen kohtaamiseen

Kelpoisuusehtona
Soveltuva opistoasteen tai amk –tutkinto (hortonomi / amk)

Eduksi katsotaan
Esimiestehtävissä toimiminen, ao. koneiden ja laitteiden tuntemus, viherrakentaminen, sähköisten karttaohjelmien tuntemus.

Tehtävän täyttää Oulun seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto.  
Palvelussuhteen alkaa 1.2.2019 tai sopimuksen mukaan

Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 503 mukaisesti.  Lisäksi vuosisidonnaista palkanosaa voidaan maksaa enintään 15 % peruspalkasta.

Koeaika 6 kk

Hakuaika 23.11- 12.12.2018. Haastattelut pidetään maanantaina 17.12.2018.

Tehtävän täyttää Oulun seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto.