(Poistunut julkaisusta)

Ylipuutarhuri
Jyväskylän seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 30.10.2018

Jyväskylän seurakunnan hautaus- ja puistopalveluihin sijoitettu ylipuutarhurin virka julistetaan haettavaksi, edellyttäen että kirkkovaltuusto hyväksyy viralle kelpoisuusehdon.

Tarjoamme itsenäisen ja monipuolisen työn, jonka pääasialliset tehtävät ovat:

- toimia seurakunnan ympäristötyön koordinoijana ja vastuuviranhaltijana;
- koordinoida ja kehittää kiinteistöjen puisto- ja viheralueiden hoitotöitä;
- koordinoida ja kehittää hautausmaiden ja sopimushautojen hoitokäytäntöjä yhdessä hautausmaiden työnjohdon kanssa;
- vastata vuosittaisten hoitosuunnitelmien laatimisesta;
- toimia työnjohtajien sekä hautausmaanhoitajan esimiehenä;
- hyväksyä haudalle pystytettävän kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan vahvistamien hautamuistomerkkiohjeiden mukaisen hautamuistomerkin;
- vastata seurakunnan metsien hoitosuunnitelmista sekä valmistella metsien hoitoa ja hakkuita koskevat päätökset;

Viran kelpoisuusvaatimuksena on puutarha-alan korkeakoulututkinto (AMK) tai sitä vastaava puutarha-alan teoreettinen koulutus tai tutkinto. Virkaan valittavan on oltava evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen ja hänen tulee esittää ennen viran vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Lisäksi hakijoilta edellytetään hyviä esimiestaitoja ja ympäristöalan osaamista sekä suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista osaamista. Tehtävä edellyttää oman auton käyttöä.

Lisätiedot/ Yhteystiedot

Lisätietoja virasta antavat hautaustoimen päällikkö Antti Pekuri puh. 0500 426 420, antti.pekuri(at)evl.fi ja hallintojohtaja Anu Lajunen puh. 050 340 9888, anu.lajunen(at)evl.fi.
Haastattelut järjestetään 28.11.2018 Jyväskylässä. Haastatteluun valitut hakijat kutsutaan tilaisuuteen henkilökohtaisesti hakuajan päättymisen jälkeen.

Sähköinen haku ja hakuilmoitus on kokonaisuudessaan nähtävissä Jyväsky­län seurakunnan sähköisessä rekrytointipalvelussa.