(Poistunut julkaisusta)

Yliopistonopettaja, varhaiskasvatustiede/kasvatustiede
Jyväskylän yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.10.2020

Jyväskylän yliopiston 2600 asiantuntijan ja 14 700 opiskelijan ihmisläheisestä yhteisöstä jokaisen on helppo löytää paikkansa. Tavoitteenamme on hyvinvoiva ja osaava ihminen. Meille on tärkeää, että yhteisömme jäsenet voivat hyvin ja heillä on mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta. Kaunis puistokampuksemme sijaitsee Jyväskylän keskustassa. Yliopisto on Keski-Suomen kolmanneksi suurin työnantaja.


Haettavana on


yliopistonopettajan tehtävä, varhaiskasvatustiede/kasvatustiede, ajalle 26.10.2020 - 31.7.2023.


Avoimen yliopiston tehtävänä on järjestää yhteistyössä tiedekuntien, ainelaitosten, yliopiston muiden yksiköiden sekä palvelujen käyttäjien kanssa koulutuksellista tasa-arvoa ja jatkuvaa oppimista edistävää yliopisto-opetusta. Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto tunnetaan etäopintoihin ja verkkovälitteiseen opetukseen erikoistuneena yliopisto-opintojen järjestäjänä. Lisäksi järjestämme opetusta Jyväskylässä ja Helsingissä sekä yhteistyössä noin 60 eri paikkakunnalla toimivan yhteistyöoppilaitoksen kanssa. Opintoja suorittaa vuosittain runsaat 13 000 opiskelijaa eri puolilta maata ja maan rajojen ulkopuolelta. Opintotarjonta koostuu yliopiston tiedekuntien ja kauppakorkeakoulun tutkintojen osista. Opiskelija voi suorittaa joko yksittäisiä opintojaksoja tai -kokonaisuuksia ja koota niistä halutessaan laajoja osaamiskokonaisuuksia.


Tehtävä on kasvatustieteellisten aineiden tiimissä, jonka vastuuna on mm. kasvatustieteen perus- ja aineopintojen sekä varhaiskasvatustieteen aineopintojen opetus, opiskelijoiden ohjaus ja opetuksen kehittäminen verkkovälitteisiä ja etäopiskelun mahdollistavia opetusmuotoja edistäen. Yliopistonopettajan tehtävä on opetuspainotteinen.


Yliopistonopettajan tehtävistä ja kelpoisuusvaatimuksista määrätään yliopiston johtosäännössä. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää vähintään ylempää korkeakoulututkintoa ja pitkälle edenneitä jatko-opintoja. Korkeakoulututkinnon pääaine tulee olla kasvatustiede tai varhaiskasvatustiede. Edellytyksenä on kyky ja halu toimia verkkovälitteisessä opetustehtävässä.


Eduksi katsotaan:


• tohtorin tutkinto kasvatustieteen tai varhaiskasvatustieteen alalta


• kykyä opettaa aineopintotasoisia menetelmäopintoja ja ohjata kandidaatin tutkielmia


• tehtävässä tarvittava opetustaito ja pedagoginen koulutus


• työkokemuksen kautta hankittu taito rakentaa ja kehittää verkko-oppimisympäristöjä    


• hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä halu työskennellä monitieteisessä yhteisössä


Yliopistonopettajan tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Eduksi katsotaan hyvä englannin kielen taito ja kyky antaa opetusta englannin kielellä.


Tehtävä asettuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustasolle 4-5. Palkkasi on noin 2700 - 3700 euroa kuukaudessa riippuen osaamisestasi ja aiemmasta kokemuksestasi.


Tehtävään ensimmäistä kertaa valittaessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.


Lisätietoja antavat:


• varajohtaja Merja Karjalainen merja.karjalainen@jyu.fi, puh. 050-441 3687. Tavoitettavissa 9.10. klo 9-11 ja 19.10. klo 9-11.


• koulutuspäällikkö Mirva Huovinen mirva.e.huovinen@jyu.fi, puh. 040-805 3112. Tavoitettavissa 15.10. klo 9-12 ja 20.10.2020 klo 10-13 . 


Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:


1) Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (kts. TENK:n ohje www.tenk.fi)


2) Selvitys opetusansioista (OPETUSPORTFOLIO). Selvitys opetusansioista on ansioluetteloa täydentävä asiakirja, jossa hakija esittelee omaa opetustaan ja pedagogista ajatteluaan sekä kehittymistään opettajana haettavana olevan tehtävän näkökulmasta. Käytännössä tämä selvitys tarkoittaa 2-3 sivun mittaista vapaamuotoista tekstiä, jonka liitteenä on hakijan kriittisesti valitsemat näytteet (ohje: https://www.jyu.fi/fi/yliopisto/tyopaikat/akateeminen-ura/opetusportfolio/opetusportfolion-ohje.docx).


Hakemus tulee jättää viimeistään 21.10.2020 sähköisellä hakulomakkeella.