(Poistunut julkaisusta)

Yliopistonlehtori tai yliopisto-opettaja (fysiikka), 2 tehtävää/ University Lecturer or University Instructor (Physics), 2 positions
Tampereen yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 4.6.2019

Information in English below.

Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnan fysiikan yksikössä on avoinna kaksi yliopisto-opettajan tai yliopistonlehtorin tehtävää. Tiedekunnan toiminta pohjaa tekniikkaan ja luonnontieteisiin ja niitä soveltaviin tieteen ja tekniikan aloihin. Tiedekunta kouluttaa tekniikan kandidaatteja, diplomi-insinöörejä sekä tekniikan ja filosofian tohtoreita, joilla on vahva luonnontieteellinen pohja. Tiedekunnan rooli Tampereen yliopiston tutkimuksen kärjessä on merkittävä. Tiedekunnassa tehdään kokeellista, teoreettista ja laskennallista tutkimusta. Työ sisältää perus- ja soveltavaa tutkimusta sekä teknistä kehitystyötä, joka perustuu luonnontieteelliseen osaamiseen.

Fysiikan yksiköllä on tärkeä koulutuksellinen tehtävä TAU:ssa. Yksikkö antaa fysiikan perusopetusta kaikille TAU:n opiskelijoille. Lisäksi yksikössä kehitetään aktiivisesti fysiikan opetusta.  Fysiikan yksikön tutkimus- ja syventävät opetusalueet liittyvät pääosin aerosolifysiikkaan, laskennalliseen fysiikkaan ja fotoniikkaan.

Henkilökuntaa koko fysiikan yksikössä on noin 150, joista noin neljännes on opetushenkilökuntaa. Yliopisto-opettajan ja yliopistonlehtorin tehtävät liittyvät kiinteästi myös yksikön tutkimus- ja kehitysalueisiin.

Lisätietoa fysiikan yksikön tutkimuksen strategisista painopistealueista löydät täältä:

 • https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/aerosolifysiikka
 • https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/laskennallinen-fysiikka
 • https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/fotoniikan-tutkimusyhteiso
 • https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/fotoniikan-tutkimus-ja-innovaatio-prein-suomen-akatemian-lippulaiva

Tehtävänkuvaus

Valitut henkilöt tulevat opettamaan tulevaisuuden osaajia TAU:n dynaamisella Hervannan kampuksella. Käytössä on nykyaikaiset opetus- ja tutkimusympäristöt. Työntekijöitä kannustetaan aktiiviseen osaamisen kehittämiseen ja sitä tuetaan esimerkiksi työnantajan tarjoaminen yliopistopedagogisten koulutusten muodossa.  

Yliopisto-opettajan ja yliopistonlehtorin työnkuvaan kuuluvat sekä tutkimus että opetus, vaikka tehtävät ovat selkeästi opetuspainotteisia. Opetuksen painotuksissa voidaan osittain huomioida henkilön tausta. Lisäksi tehtäviin kuuluu aktiivinen osallistuminen opetuksen hallinnointi- ja kehittämistoimiin. Tehtäviin kuuluu myös kandidaatin ja maisterin tutkintoon liittyvien opinnäytetöiden ohjausta.  

Yliopistonlehtorin tehtäviin kuuluu myös väitöstöiden ohjaukseen osallistuminen, aktiivinen rooli yrityslähtöisissä opinnäytteissä sekä tieteellisen tutkimuksen kiinteä hyödyntäminen opetuksessa. 

Edellytykset

Yliopisto-opettajan tehtävään edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja hyvää opetustaitoa. Tehtävää täytettäessä arvostetaan laajaa tehtäväalueen osaamista, tutkimuskokemusta, pedagogisia ansioita sekä taitoa tuottaa opetusmateriaalia ja antaa opetusta monipuolisesti.  

Yliopistonlehtorin tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorintutkintoa ja kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä. Yliopistonlehtorin tehtävään hakevan henkilön ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteellinen työ, tarvittaessa käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan, opetuskokemus ja pedagogiset ansiot, taito tuottaa opetusmateriaalia sekä muut opetustoimessa saavutetut ansiot. Tehtävää täytettäessä arvostetaan tieteellistä työskentelyä ulkomailla ja näyttöjä kansainvälisestä yhteistyöstä.  

Edellytämme sekä yliopisto-opettajan että yliopistonlehtorin tehtävän hakijalta kykyä antaa laadukasta opetusta ja ohjata opinnäytteitä sekä suomen että englannin kielellä. Tehtävässä menestymien edellyttää lisäksi myös hyviä organisointi-ja yhteistyötaitoja.  

Opetuspainotteiseen tehtävään valittavilta edellytetään vähintään 10 opintopisteen verran yliopistopedagogisia opintoja, tai niihin rinnastettavia opintoja. Mikäli valittavalla henkilöllä ei ole näitä opintoja suoritettuna työsuhteen alkaessa, opinnot tulee suorittaa kahden vuoden kuluessa työsuhteen aloittamisesta.

Tarjoamme

Tehtävistä toinen täytetään toistaiseksi ja toinen kahden vuoden määräajaksi, alkaen elo-syyskuussa 2019 tai sopimuksen mukaan. Tehtävissä on kuuden kuukauden koeaika.

Palkkaus perustuu tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaan. Yliopisto-opettajan tehtävä asettuu opetus- ja tutkimushenkilökunnan vaativuustasoille 5-6 ja yliopistonlehtorin tehtävä tasoille 6-7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.

Tarjoamme mahdollisuuden työskennellä aktiivisessa ja innovatiivisessa työyhteisössä. Henkilöstöetuihimme kuuluu mm. joustavat työskentelymahdollisuudet, edulliset kampusravintolat sekä kahvilapalvelut kaikilla kampuksille sekä henkilöstön kulttuuri- ja liikuntaharrastusten tukeminen. Lue lisää työskentelystä meillä: www.tuni.fi/toihin

Hakuohjeet

Jätäthän hakemuksesi yliopiston sähköisellä hakulomakkeella, katso alta.
 Hakuaika tehtävään päättyy keskiviikkona 19.6.2019 klo 23:59.

Liitäthän hakemukseesi seuraavat dokumentit pdf-muodossa:

 • CV Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ansioluettelomallin mukaisesti
 • julkaisuluettelo Suomen Akatemian ohjeiden mukaisesti
 • opetusportfolio

Pyrimme olemaan yhteydessä hakijoihin noin kahden viikon kuluessa hakuajan päättymisen jälkeen. Jatkoon päässeiden hakijoiden osalta tehtäväntäyttöprosessiin kuuluu henkilökohtaisen haastattelun lisäksi mahdollisesti soveltuvuusarviointi sekä opetustaidon arviointi, ja nämä olemme suunnitelleet tehtäväksi elokuun alussa.

Lisätietoja antaa

Fysiikan yksikön päällikkö, professori Jyrki Mäkelä

 • jyrki.makela@tuni.fi
 • puh. 0401981018

--------------------------------------------------------------------

The Physics Unit at the Faculty of Engineering and Natural Sciences (ENS) is inviting applications for two positions of University Lecturer or University Instructor in Physics.

ENS has a strong commitment to the highest level of scientific research, providing top-level education in undergraduate, master, and doctoral degree programmes. The main principle is to educate students who have strong basis in natural sciences and mathematics. The role of the Faculty in the cutting edge of research of the university is important; we carry out experimental, theoretical and modeling research. The work includes both fundamental and applied research, as well as technological development, based on expertise in natural sciences.

The Physics Unit offers core courses in physics to all students at TAU. The primary research areas include aerosol physics, computational physics and photonics, being parts of circular bio-economy, computational sciences and photonics community in the Faculty of Engineering and Natural Sciences at TAU, respectively. The Physics Unit is committed to the continuous development of physics education.

The Physics Unit has currently approximately 150 employees, 25 per cent of whom are teachers. The duties of University Lecturer / University Instructor are related to the research areas of the unit.

For more information on our priority areas, please visit:

 • https://www.tuni.fi/en/research/aerosol-physics
 • https://www.tuni.fi/en/research/computational-physics
 • https://www.tuni.fi/en/research/photonics-research-community
 • https://www.tuni.fi/en/research/photonics-research-and-innovation-prein-flagship-academy-finland

Job description

The successful candidates will educate future professionals on TAU’s vibrant campus in Hervanta. We have modern teaching and research facilities and encourage employees to actively seek professional growth, among others, by attending the pedagogical training programmes available at TAU.

The responsibilities of the successful candidates will include teaching and research. They are also participating to administration and the development of education. The teaching personnel is expected to supervise students writing bachelor’s theses and master’s theses. The background of the successful candidates may be taken into consideration in the assignment of their specific teaching areas.

In addition, the candidates appointed as University Lecturer will participate in providing supervision to doctoral students working on their dissertations, assume an active role in processes concerning theses commissioned by companies, and promote the integration of research and teaching.

Requirements

Candidates for the position of University Instructor must hold an applicable higher university degree and possess good teaching skills. We especially appreciate broad expertise in the field of the position, research experience, pedagogical merits, and the ability to produce teaching materials and use versatile teaching methods.

Candidates for the position of University Lecturer must hold an applicable doctoral degree and demonstrate the ability to provide high-quality, research-based education and supervise students working on their theses. When evaluating the qualifications of candidates, we will consider their scientific track record and, if necessary, their practical experience in the field of the position, as well as teaching experience, pedagogical merits, the ability to produce teaching materials, and other teaching qualifications. We appreciate experience of working abroad in scientific fields and a proven track record of international collaboration.

Proficiency in Finnish and English is required to provide high-quality education and academic supervision to students who are working on their theses within our international campus community.

The successful completion of tasks requires also good organizational and co-operation skills. Furthermore, we expect candidates appointed to a teaching-oriented position to have completed a minimum of 10 credits of pedagogical studies intended for university teachers or other equivalent studies. If the successful candidate has not completed these studies when they join the Laboratory of Mathematics, they will be expected to complete the studies within two years after the beginning of the employment relationship.

We offer

One of the positions will be filled on a permanent basis and one for a fixed term period of two years, commencing in August-September 2019 or as mutually agreed. Appointments will be subject to the satisfactory completion of a trial period of 6 months.

The salary is based on job demands and employees’ personal performance in accordance with the Finnish University Salary System. According to the criteria applied to teaching and research staff, the position of University Instructor is placed on job demand levels 5-6 and University Lecturer on levels 6-7. In addition, employees receive performance-based salary.

We offer you the opportunity to join our dynamic and innovative community. As a member of staff at Tampere University, you will enjoy a range of competitive benefits, such as a flexible work schedule, a variety of affordable food and drink outlets across our campuses and a personal fund to spend on sports and cultural activities in your free time. Read more about working at Tampere Universities: https://www.tuni.fi/careers

How to apply

Please submit your application through our online recruitment system (see below). The closing date for applications is Wednesday 19 June 2019 (at 23.59 EEST / 20.59 UTC).

Please attach the following documents in your application in pdf format:

 • Curriculum Vitae prepared according to the guidelines issued by the Finnish Advisory Board on Research Integrity (TENK)
 • list of publications according to Academy of Finland guidelines
 • teaching portfolio

We are aiming to contact all candidates within two weeks from the closing date. For those candidates who are selected for a personal interview, the recruitment process may include also an aptitude assessment and an evaluation of teaching skills, which are scheduled to take place in early August.

For more information, please contact

Professor Jyrki Mäkelä

 • jyrki.makela@tuni.fi
 • tel. +358 401981018