(Poistunut julkaisusta)

Yliopisto-opettaja/yliopistonlehtori (espanja)
Tampereen yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.3.2020

Haemme nyt Tampereen yliopiston informaatioteknologian ja viestinnän tiedekuntaan espanjan yliopistonlehtoria/yliopisto-opettajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. 

Tehtävä sijoittuu kielten yksikköön, joka on yksi informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan neljästä yksiköstä tietotekniikan, sähkötekniikan ja viestintätieteiden ohessa. Kielten yksikössä olemme ihmisten välisen kanssakäymisen ytimessä. Tutkimuksessa tuotamme ymmärrystä kielen yhteiskunnallisesta merkityksestä ja vastaamme kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden asettamiin haasteisiin. Kielten tutkinto-ohjelmassa espanjan oppiaineessa on mahdollista syventyä espanjan kielen ja espanjankielisen kulttuurin kysymyksiin ja saada monipuolisia valmiuksia työskennellä alan asiantuntemusta vaativissa tehtävissä. 

Tehtävänkuvaus

Espanjan yliopistonlehtorin tai yliopisto-opettajan tehtävänä on:

 • antaa laadukasta ja korkeatasoista perus- ja aineopintotason opetusta espanjan kielen ja espanjankielisen kulttuurin tutkimusalalta sekä espanjan että suomen kielellä
 • toimia oppiaineen vastuuhenkilönä
 • osallistua alan kehittämiseen yhdessä kielten tutkinto-ohjelman muun henkilöstön kanssa ja tukea opiskelijoiden integroitumista työelämään
 • edistää oppiaineen yhteyksiä sidosryhmätoimijoihin sekä yhteistyötä yliopiston ja tiedekunnan muiden tieteenalojen ja opintosuuntien kanssa
 • tehdä alaan liittyvää tutkimusta

Edellytykset

Yliopistonlehtori

Edellytämme

 • soveltuvaa tohtorintutkintoa ja näyttöjä itsenäisestä tieteellisestä tutkimustyöstä
 • espanjan kielen ja espanjankielisen kulttuurin tutkimusalan monipuolista tuntemusta 
 • kykyä antaa korkeatasoista ja laadukasta opetusta ja ohjausta sekä espanjan että suomen kielellä
 • vähintään 10 opintopistettä pedagogisia opintoja
 • hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja

Yliopisto-opettaja

Edellytämme

 • soveltuvaa maisterintutkintoa
 • espanjan kielen ja espanjankielisen kulttuurin tutkimusalan tuntemusta 
 • kykyä antaa korkeatasoista ja laadukasta opetusta ja ohjausta sekä espanjan että suomen kielellä
 • hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja

Tehtävä on opetuspainotteinen, joten yliopistopedagogiset ja muut pedagogiset opetusansiot ja -kokemus otetaan huomioon tehtävää täytettäessä. Hakijalle on eduksi perehtyneisyys johonkin Kielten tutkinto-ohjelman yhteisistä teema-alueista (asiantuntijaviestintä, digitaalisuus ja mediat, kielellinen monimuotoisuus sekä kirjalliset ja kulttuuriset tilat). 

Tarjoamme

Tarjoamme toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen 1.8.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. 

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Yliopisto-opettajan tehtävän alustava vaativuustaso on 5-6. Yliopistonlehtorin tehtävän alustava vaativuustaso on 6–7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa. 

Tehtävänimike (yliopistonlehtori tai yliopisto-opettaja) määräytyy valitun henkilön koulutuksen, osaamisen ja kokemuksen mukaan.

Tehtävässä on 6 kk koeaika.

Tarjoamme mahdollisuuden työskennellä aktiivisessa ja innovatiivisessa työyhteisössä. Henkilöstöetuihimme kuuluu mm. joustavat työskentelymahdollisuudet, edulliset kampusravintolat sekä kahvilapalvelut kaikilla kampuksille sekä henkilöstön kulttuuri- ja liikuntaharrastusten tukeminen. Lue lisää työskentelystä Tampereen yliopistossa. Voit myös tutustua meihin ja Tampereeseen tarkemmin tästä.

Hakuohjeet

Jätäthän hakemuksesi yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (linkki löytyy tämän ilmoituksen alta). 

Hakuaika tehtävään päättyy 13.4.2020 klo 23:59. 

Liitä hakemukseesi pdf-muodossa: 

 • Ansioluettelo  (TENK:n ohjeen mukainen)
 • Opetusporftfolio (yliopiston ohjeen mukaisesti)
 • Motivaatiokirje
 • Julkaisuluettelo (Suomen Akatemian ohjeistuksen mukainen)

Hakuprosessimme sisältää jatkoon valittujen hakijoiden osalta henkilökohtaiset haastattelut sekä opetusosaamisen arvioinnin. 

Lisätietoja tehtävästä antaa:  

Yliopistonlehtori Carita Klippi (carita.klippi@tuni.fi,  puh. +358 50 318 0670). Tavoitettavissa puhelimitse parhaiten ma 16.3. ja 23.3. klo 10-12 sekä ti 17.3 ja 24.3. klo 9-11.