(Poistunut julkaisusta)

Yliopisto-opettaja
Oulun yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.11.2020

Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa on haettavana seuraava osa-aikainen (60%), määräaikainen tehtävä

Yliopisto-opettaja valtakunnalliseen 1000+ hankkeeseen.

Tässä yliopisto-opettajan positiossa tehtäviisi kuuluu valtakunnallisen 1000+ hankkeen koordinointi sekä monimuotokoulutuksen ja opetuksen suunnittelu. Lisäksi yliopisto-opettajalle kuuluu vuosittain sovittavan työsuunnitelman puitteissa opetus- ja ohjaustyötä varhaiskasvatuksen teema-alueilla.

Yliopisto-opettajan tehtävään edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja hyvää opetustaitoa. Erityisesti arvostetaan laajaa tehtäväalueen osaamista, pedagogista koulutusta, taitoa tuottaa oppimateriaalia ja antaa opetusta monipuolisesti varhaiskasvatuksen alueelta. Hakijalta toivotaan perehtyneisyyttä varhaiskasvatuksen tutkimusalueeseen, käytännön varhaiskasvatustyöhön sekä opetusharjoittelun ohjaamiseen. Näyttö hanketyöstä ja tutkimustoiminnasta luetaan hakijalle eduksi.

Palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasolle 4-5. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50% tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävä on määräaikainen 1.1.2021 - 31.12.2023. Tehtävä pyritään täyttämään 1.1.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan mahdollisimman pian. Yliopisto-opettaja noudattaa 1612 tunnin kokonaistyöaikaa. Työsuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Oulun yliopiston opetus- ja tutkintokieli on suomi. Toivomme kuitenkin, että yliopisto-opettajalla on valmius toteuttaa opetusta ja ohjausta myös englannin kielellä, joten hakijoiden englannin kielen taitoon kiinnitetään erityistä huomiota.

Jätä hakemus sähköiseen järjestelmään viimeistään 24.11.2020 mennessä. Hakemukseen on liitettävä:

 1. ) ansioluettelo (korkeintaan 5 sivua sisältäen julkaisuluettelon neljältä viime vuodelta)
 2. ) Opetustaidon arvioimiseksi hakijoita pyydetään liittämään hakemukseen opetusansioita esittelevä opetusportfolio (korkeintaan 3 sivua). Opetustaito arvioidaan portfolion ja mahdollisen opetusnäytteen perusteella. Portfoliossa tai selvityksessä toivotaan noudatettavaksi liitteen mukaista jäsennystä
 3. ) lyhyt kuvaus tähänastisesta tutkimustoiminnasta
 4. ) muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa tehtävän täyttämiseen.

Lisätietoja tehtävästä antaa:

Yliopistonlehtori Outi Ylitapio-Mäntylä, outi.ylitapio-mantyla@oulu.fi, puh. 050 - 3586826 tai Suunnittelija Maria Peltola, maria.peltola@oulu.fi, puh. 050 - 3084781

Liite

OPETUSPORTFOLION SISÄLTÖJÄSENNYS

 1. Opetusajattelu ja luonnehdinta itsestä opettajana
  -opetusta ohjaava tausta-ajattelu, opetuksen henkilökohtainen tausta-ajatus;
  miten tämä näkyy opetustyössä? Kuvailu itsestä opettajan ja opetustyön tekijänä.
 2. Opetustyössä saavutettu käytännön kokemus ja opetuksen kehittäminen
 3. Oppimateriaalin tuottaminen ja käyttö
 4. Oman opetusosaamisen ylläpitäminen
 5. Opetuksesta saatu palaute (opiskelija-arviot, vertaisarviot, palkinnot ja hyväksytyt
 6. opetusnäytteet)                                                               
 7. Opetuksen kehittämisen visio (suunnitelma oman opetuksen ja opetustyön kehittämiseksi suhteessa kasvatustieteiden tiedekunnan tutkinto-ohjelmiin)