(Poistunut julkaisusta)

Yliopisto-opettaja, varhaiskasvatus
Oulun yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 16.10.2020

Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa on haettavana seuraava tehtävä:

Yliopisto-opettaja, varhaiskasvatus

Yliopisto-opettajan tehtävään edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja hyvää opetustaitoa. Erityisesti arvostetaan laajaa tehtäväalueen osaamista, pedagogista koulutusta, taitoa tuottaa oppimateriaalia ja antaa opetusta monipuolisesti varhaiskasvatuksen alueelta. Yliopisto-opettajan tehtäviin kuuluu vuosittain sovittavan työsuunnitelman puitteissa opetus- ja ohjaustyötä varhaiskasvatuksen teema-alueilla. Hakijalta toivotaan perehtyneisyyttä varhaiskasvatuksen tutkimusalueeseen, käytännön varhaiskasvatustyöhön sekä opetusharjoittelun ohjaamiseen. Näyttö tutkimustoiminnasta luetaan hakijalle eduksi. Edellisten lisäksi perehtyneisyys teknologiatuettuun oppimiseen ja opetukseen sekä digitaalisiin oppimisympäristöihin katsotaan hakijalle eduksi.

Palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasolle 4-5. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50% tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävä on määräaikainen ajalla 1.1.2021 - 30.6.2023. Tehtävä pyritään täyttämään 1.1.2021 alkaen tai mahdollisimman pian sopimuksen mukaan. Yliopisto-opettaja noudattaa 1612 tunnin kokonaistyöaikaa. Työsuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Oulun yliopiston opetus- ja tutkintokieli on suomi. Yliopisto-opettajalla tulee kuitenkin olla valmius toteuttaa opetusta ja ohjausta myös englannin kielellä, joten hakijoiden englannin kielen taitoon kiinnitetään erityistä huomiota.

Jätä hakemus sähköiseen järjestelmään viimeistään 08.11.2020 mennessä.

Hakemukseen on liitettävä

1)      ansioluettelo (korkeintaan 5 sivua sisältäen julkaisuluettelon neljältä viime vuodelta)

2)      Opetustaidon arvioimiseksi hakijoita pyydetään liittämään hakemukseen opetusansioita esittelevä opetusportfolio (korkeintaan 3 sivua). Opetustaito arvioidaan portfolion ja mahdollisen opetusnäytteen perusteella. Portfoliossa tai selvityksessä toivotaan noudatettavaksi liitteen mukaista jäsennystä

3)      lyhyt kuvaus tähänastisesta tutkimustoiminnasta

4)      muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa tehtävän täyttämiseen.

Lisätietoja: Yliopistonlehtori Outi Ylitapio-Mäntylä, outi.ylitapio-mantyla@oulu.fi , puh. 0503586826 tai Lehtori Asko Pekkarinen, asko.pekkarinen@oulu.fi ja puh 0405872217

Liite

OPETUSPORTFOLION SISÄLTÖJÄSENNYS

1.Opetusajattelu ja luonnehdinta itsestä opettajana

-opetusta ohjaava tausta-ajattelu, opetuksen henkilökohtainen tausta-ajatus;

miten tämä näkyy opetustyössä? Kuvailu itsestä opettajan ja opetustyön tekijänä.

2.Opetustyössä saavutettu käytännön kokemus ja opetuksen kehittäminen

3.Oppimateriaalin tuottaminen ja käyttö

4.Oman opetusosaamisen ylläpitäminen

5.Opetuksesta saatu palaute (opiskelija-arviot, vertaisarviot, palkinnot ja hyväksytyt

opetusnäytteet)

6.Opetuksen kehittämisen visio

-tekijä kertoo lyhyesti suunnitelmistaan oman opetuksen ja opetustyön kehittämiseksi lähitulevaisuudessa, esim. suhteessa laitoksen opetusohjelmaan