(Poistunut julkaisusta)

Yliopisto-opettaja, suomi toisena kielenä (S2)
Oulun yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 22.1.2021

Oulun yliopiston Täydentävien opintojen keskuksen kieli- ja viestintäkoulutuksessa on haettavana määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.3.2021–31.12.2022

Yliopisto-opettaja, suomi toisena kielenä (S2)

Oulun yliopiston kieli- ja viestintäkoulutus tarjoaa yliopiston tutkintoihin kuuluvaa kieltenopetusta kahdeksassa eri kielessä. Lisäksi tarjoamme koulutusta myös jatko-opiskelijoiden, henkilöstön ja työelämän tarpeisiin. Kehitämme kurssejamme jatkuvasti yhteistyössä tiedekuntien ja muiden sidosryhmien kanssa. Työelämälähtöisyys ja kansainvälistymisen tarpeet ovat tärkeässä osassa kurssivalikoimaamme.

Kieli- ja viestintäkoulutuksen opettajat opettavat kaikkien tiedekuntien tutkinto-opiskelijoita. Toimit suomen kielen tiimissä, johon vuoden 2021 alussa kuuluu yhdeksän opettajaa. Tiimimme vastaa yliopiston kansainvälisten opiskelijoiden suomen kielen ja kulttuurin opetuksesta.

Yliopisto-opettaja noudattaa 1612 tunnin vuosittaista kokonaistyöaikaa. Yliopisto-opettajan tehtäviin kuuluu vuosittain sovittavan työsuunnitelman puitteissa suomi toisena kielenä -opintojaksojen opettaminen ja arviointi eri tutkinto-ohjelmissa opiskeleville, aktiivinen osallistuminen opetuksen ja toiminnan kehittämiseen sekä oppimateriaalin laatiminen. Hän osallistuu myös kielen opetuksen sisältöjen ja menetelmien, erityisesti verkko-opetuksen kehittämiseen ja muuhun yksikön toimintaan.

Tehtävässä opetat suomen kieltä ja kulttuuria alkeistasolta edistyneemmille tasoille näkökulmina vuorovaikutus-, yhteistyö- ja oppimisen taidot sekä työelämälähtöisyys. Lisäksi osallistut yksikössämme meneillään olevaan S2-opetuksen strategiseen kehittämiseen. Opetuksen kohderyhmänä ovat vieraskieliset vaihto-opiskelijat, kansainvälisten maisteritutkintojen opiskelijat sekä perustutkintoaan tai jatko-opintoja suorittavat opiskelijat tai henkilökunnan jäsenet. Englantia käytetään alkeistasolla opetuksen tukikielenä.

Tehtävän edellytykset

Tehtävässä edellytetään suomen kielen alan ylempää korkeakoulututkintoa, pedagogisia opintoja, hyvää opetustaitoa sekä hyvää suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa sekä erinomaista suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa. Tässä tehtävässä edellytetään lisäksi vahvoja digipedagogisia valmiuksia monimuoto- ja verkko-opetuksen vuoksi.

Ansioiksi luetaan suomi toisena ja vieraana kielenä -opinnot, monipuolinen tehtäväalueen osaaminen sekä kyky antaa opetusta monipuolisesti. Arvostamme taitoa tuottaa oppimateriaalia, työkokemusta monialaisen korkeakoulun kielen- ja viestinnän opetuksesta, eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tuntemusta ja tutkimuksellista työotetta. Aikaisempi työkokemus kieli- ja viestintäkoulutuksesta monikulttuurisissa työympäristöissä lasketaan hakijalle eduksi. Hyvä opetustaito arvioidaan opetusportfolion ja mahdollisen opetusnäytteen perusteella.

Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon perehtyneisyys korkeakoulutasoisen kielen- ja viestinnänopetuksen tehtäväalaan, muu opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito käyttää ja tuottaa erilaisia opetusmateriaaleja, perehtyneisyys opetusteknologioiden käyttöön sekä muut opetuksen suunnittelussa ja kehittämisessä saavutetut ansiot.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään valituksi tulemiselle on ylempi korkeakoulututkinto sekä opettajan kelpoisuus. Kelpoisuusvaatimukset on määritelty tarkemmin 1.1.2016 voimaan tulleessa Oulun yliopiston johtosäännön 28 §:ssä.

Mitä tarjoamme?

Tarjoamme mahdollisuuden olla vaikuttamassa yhteiskunnan tulevaisuuden kehitykseen sekä tutkimukseen niin paikallisesti kuin globaalilla tasolla. Työssäsi opit jatkuvasti uutta, vahvistat Oulun yliopistoa kilpailussa kansainvälisistä osaajista ja mahdollistat strategisesti merkittävää tieteen, opetuksen ja tutkimuksen kansainvälistymistä. Oulun yliopisto tekee aktiivista yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa kansainvälisten opiskelijoidemme ja työntekijöidemme asettautumisen tueksi. Yhteisössämme työskentelee noin 600 kansainvälistä työntekijää ja noin 1700 opiskelijaa tai vaihto-opiskelijaa.

Meillä työskennellessäsi saat myös ison organisaation kehittymismahdollisuudet, viihtyisän työympäristön ja kokeneen tiimin tuen, nykyaikaiset työvälineet, liukuvan työajan, etätyömahdollisuuden sekä edulliset liikuntapalvelut.

Työsuhteen palkkaus

Yliopisto-opettajan palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustason 5 mukaisesti. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Työsuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Tehtävän hakeminen

Hakemus liitteineen tulee jättää sähköistä hakulomaketta käyttäen viimeistään 7.2.2021. Hakemukseen liitetään:

 • Lyhyt ansioluettelo (curriculum vitae)
 • Motivaatiokirje
 • Opetusportfolio tai vastaava selvitys, josta käyvät ilmi täytettävänä olevan tehtävän kannalta merkittävät opetusansiot. Portfoliossa tai selvityksessä toivotaan noudatettavan liitteessä esitettyä opetusportfolion jäsennystä.
 • Muut mahdolliset valintaan vaikuttavat asiakirjat

Haastattelu ja opetusnäyte

Ansioituneimmat hakijat kutsutaan haastatteluun ja antamaan opetusnäyte. Haastattelussa he voivat suullisesti esitellä näkemyksiään toimeensa kuuluvien tehtävien kehittämisestä. Opetusnäytteen aihe päätetään myöhemmin haettavan työsuhteen alalta.

Lisätietoja tehtävästä antavat

 • johtaja Eva Maria Raudasoja, eva.raudasoja@oulu.fi, puh. +358 40 5083 366
 • lehtori Anne Koskela, anne.koskela@oulu.fi, puh. +358 50 35 04 568

 

Liite:

OPETUSPORTFOLION JÄSENNYS

 1. Opetusajattelu ja luonnehdinta itsestä opettajana
 2. Opetustyössä opetuksen kehittämisestä saavutettu käytännön kokemus
 3. Oppimateriaalin tuottaminen ja käyttäminen
 4. Opetusosaamisen ylläpitäminen
 5. Opetuksesta saatu palaute (opiskelija-arviot, vertaisarviot, palkinnot ja hyväksytyt opetusnäytteet)            
 6. Opetuksen kehittämisen visio (suunnitelma oman opetuksen ja opetustyön kehittämiseksi suhteessa kasvatustieteiden tiedekunnan tutkinto-ohjelmiin)