Yliopisto-opettaja, suomen kieli
Oulun yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 1.9.2020

Oulun yliopistossa on haettavana seuraava tehtävä:

Yliopisto-opettaja, suomen kieli (edellytetään syntyperäistä vastaavaa suomen kielen taitoa) määräajalle 1.1.2021–31.12.2023.

Toimintaympäristö

Suomen kielen opetushenkilökuntaan kuuluu vuoden 2021 alussa yksi professori, neljä yliopistonlehtoria ja haettavana oleva yliopisto-opettaja. Oppiaineeseen otetaan vuosittain noin 20 uutta pääaineopiskelijaa ja noin 12 sivuaineopiskelijaa.

Suomen kieli on yksi kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelman pääaineista. Suuri osa suomen kielen opiskelijoista valmistuu äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajiksi perusasteelle ja lukioon. Osa sijoittuu toimittajiksi, tiedottajiksi tai kustannustoimittajiksi. Opintojen yhteydessä on mahdollisuus suorittaa sivuaineena myös oppiainetta suomi toisena ja vieraana kielenä (S2).

Suomen kieli kuuluu kielten ja kirjallisuuden tutkimusyksikköön. Oppiaineen tutkimuksen painoaloja ovat sosiolingvistiikka, vuorovaikutuksen tutkimus, kognitiivinen semantiikka sekä oppijankielen tutkimus. Tehtävän haltijan tutkimusalan ja -toiminnan odotetaan osaltaan vahvistavan suomen kielen ja Oulun yliopiston ihmistieteiden tutkimusta.

Tehtävän ala ja siihen kuuluvat vastuut

Tehtävän haltija voi opettaa laajasti suomen kielen perus-, aine- ja syventävien opintojen kursseja. Tehtävän haltijan vastuulle kuuluu tehdä tieteellistä tutkimustyötä, antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta, toimia opettajatuutorina ja HOPSien ohjaajana, ohjata ja tarkastaa opinnäytteitä sekä hoitaa oppiaineen ja tiedekunnan toimintaan liittyviä hallinnollisia tehtäviä 1 612 tunnin kokonaistyöajan ja vuosittain sovittavan työaikasuunnitelman puitteissa.

Työsuhteen palkkaus

Yliopisto-opettajan palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasojen 4–5 mukaisesti. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Työsuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Pätevyys

Yliopisto-opettajan tehtävään edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja hyvää opetustaitoa. Erityisesti arvostetaan laajaa tehtäväalueen osaamista, pedagogista koulutusta sekä taitoa tuottaa oppimateriaalia ja antaa opetusta monipuolisesti. Hyvä opetustaito osoitetaan opetusnäytteellä. Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteellinen työ, perehtyneisyys tehtäväalaan, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito käyttää ja tuottaa erilaisia opetusmateriaaleja, perehtyneisyys opetusteknologioiden käyttöön sekä muut opetustoimessa saavutetut ansiot. Aikaisempi työkokemus opettajatuutorin ja HOPSien ohjaajan tehtävistä lasketaan hakijalle eduksi.

Kelpoisuusvaatimukset on määritelty 1.1.2016 voimaan tulleessa Oulun yliopiston johtosäännössä.

Tehtävän hakeminen

Hakemus liitteineen tulee jättää sähköistä hakulomaketta käyttäen viimeistään 1.10.2020.

Yhteystiedot

Lisätietoja antaa suomen kielen professori Jari Sivonen, puh. +358 40 580 5549, s-posti jari.sivonen(at)oulu.fi

Hakemukseen liitetään:

I) Lyhyt ansioluettelo (curriculum vitae)

II) Julkaisuluettelo ryhmiteltynä seuraavasti:

(1) artikkelit kansainvälisissä aikakauslehdissä, joissa on referee-käytäntö

(2) artikkelit kansainvälisissä tieteellisissä kokoomateoksissa sekä kansainvälisissä tieteellisissä konferenssijulkaisuissa, joissa on referee-käytäntö

(3) artikkelit kotimaisissa aikakauslehdissä, joissa on referee-käytäntö

(4) artikkelit kotimaisissa tieteellisissä kokoomateoksissa sekä kotimaisissa tieteellisissä konferenssijulkaisuissa, joissa on referee-käytäntö

(5) tieteelliset monografiat

(6) muut tieteelliset julkaisut, kuten artikkelit tieteellisissä lehdissä ja konferenssijulkaisuissa, joissa ei ole referee-käytäntöä sekä julkaisut yliopisto- ja laitossarjoissa.

III) Opetusportfolio tai vastaava selvitys, josta käyvät ilmi täytettävänä olevan tehtävän kannalta merkittävät opetusansiot. Portfoliossa tai selvityksessä toivotaan noudatettavan alla esitettyä opetusportfolion jäsennystä.

IV) Lyhyt seloste täytettävänä olevan tehtävän kannalta merkittävistä tutkimusansioista sekä lyhyt, enintään 3 sivua pitkä, tutkimussuunnitelma.

Haastattelu ja opetusnäyte

Ansioituneimmat hakijat voidaan kutsua haastatteluun tai antamaan opetusnäyte. Haastattelussa he voivat suullisesti esitellä näkemyksiään toimeensa kuuluvien tehtävien kehittämisestä. Opetusnäytteen aihe päätetään myöhemmin haettavan työsuhteen alalta.

OPETUSPORTFOLION SISÄLTÖJÄSENNYS

1) Opetusajattelu ja luonnehdinta itsestä opettajana

2) Opetustyössä saavutettu käytännön kokemus ja opetuksen kehittäminen

3) Oppimateriaalin tuottaminen ja käyttö

4) Oman opetusosaamisen ylläpitäminen

5) Opetuksesta saatu palaute (opiskelija-arviot, vertaisarviot, palkinnot ja hyväksytyt opetusnäytteet)

6) Opetustyön kehittämisen visio: hakija kertoo lyhyesti suunnitelmistaan oman opetuksen ja opetustyön kehittämiseksi lähitulevaisuudessa, esimerkiksi suhteessa oppiaineen opetusohjelmaan
 

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1382854
  • Tehtäväalue: Koulutus/opetus
  • Työsuhde: Määräaikainen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Oulu
  • Lisätietoja antaa: suomen kielen professori Jari Sivonen, puh. +358 40 580 5549, s-posti jari.sivonen(at)oulu.fi