(Poistunut julkaisusta)

Yliopettaja
Laurea

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.1.2021

Haemme Laurea-ammattikorkeakouluun Sosiaalialan yliopettajaa vakituiseen työsuhteeseen 1.3.2021 alkaen. Yliopettaja osallistuu ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) johtavien koulutuksien sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan (TKI) suunnitteluun ja toteutukseen. YAMK-koulutuksien sisältöinä sosiaali- ja terveysalalla ovat mm. sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen, voimavaraistavien menetelmien hyödyntäminen ja johtaminen sosiaali- ja terveysalan muutoksessa. Yliopettajat osallistuvat yhteistyössä tapahtuvaan koulutuksien uudistamiseen.


Etsimämme henkilö

Yliopettajan tehtävä painottuu sosiaalialalle. Arvostamme valinnassa laaja-alaista sosiaalialan osaamista ja digitaalisen palveluohjauksen tuntemusta. Yliopettajan tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kykyä korkeakoulutuksen opetussuunnitelmien ja -sisältöjen kehittämiseen, työelämä- ja TKI-verkostojen hyödyntämiseen sekä soveltavan tutkimuksen rahoituksen hankkimiseen. Arvostamme erinomaista pedagogista osaamista, käytännössä osoitettua tuloksellisuutta opiskelijoiden ohjauksessa, kykyä monipuoliseen digitaalisten opetusmenetelmien hyödyntämiseen ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Odotamme näyttöjä aktiivisesta julkaisutoiminnasta sekä kansainvälisestä tai kansallisesta tutkimus- ja kehittämistoiminnasta.

Yliopettajan pätevyysvaatimuksena on soveltuva lisensiaatin tai tohtorin tutkinto sekä vähintään kolmen vuoden työkokemus edustamaltaan alalta. Pedagoginen pätevyys katsotaan eduksi.

Tehtävä sijoittuu Laurean Tikkurilan kampukselle. Työsuhteiden ehdot ja palkkaus ovat yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaiset. Yliopettajan kelpoisuusvaatimukset määräytyvät ammattikorkeakouluista annetun asetuksen 1129/2014 ja Laurean johtosäännön mukaisesti.

Tehtävän vaatimuksiin suhteutetut osaamiskuvaukset ja CV:n sisältävät hakemukset pyydetään toimittamaan 17.1. mennessä. 

Lisätietoja: 4.1. alkaen kehittämispäällikkö Eeva Lassila 040 164 6095  ja johtaja Valdemar Kallunki 040 141 8358.


Ota yhteyttä:

Puhelin: (09) 8868 7150 Sähköposti: rekrytointi@laurea.fi Sijainti: Ratatie 22