(Poistunut julkaisusta)

Yliopettaja, sosiaaliala
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.1.2019

Kansainvälinen, yrittäjähenkinen SeAMK – paras korkeakoulu opiskelijalle

Seinäjoen ammattikorkeakoulu on monialainen korkeakoulu, jossa opiskelee 5000 opiskelijaa. Henkilöstöä SeAMKissa on noin 350. Haemme Sosiaali- ja terveysalan yksikköön määräaikaiseen sijaisuuteen ajalle 1.2.2019-31.1.2020

YLIOPETTAJAA, sosiaaliala

Tehtäväsi on:

  • Opetuksen suunnittelu, toteutus, arviointi ja kehittäminen erityisesti sosiaalialan ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa
  • Opinnäytetöiden ohjaus sosiaalialan tutkinto-ohjelmissa
  • TKI-hankevalmistelu, hankkeiden toteuttaminen sekä TKI-toiminnan kehittäminen
  • Aktiivinen julkaisutoiminta
  • Kansainvälinen yhteistyö muiden korkeakoulujen ja/tai elinkeinoelämän parissa TKI-toiminnan ja/tai koulutuksen osa-alueella
  • Osallistuminen alueen työelämän kehittämistoimintaan sekä kansallisiin verkostoihin

Edellytämme Sinulta

  • Soveltuvaa lisensiaatin/tohtorin tutkintoa sosiaalitieteissä tai yhteiskuntatieteissä
  • Vahvaa kansainvälistä TKI-hankeosaamista
  • Näyttöä julkaisutoiminnasta
  • Sujuvaa englannin kielen taitoa ja valmiutta opettaa englanniksi

Arvostamme vahvaa kokemusta kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa toimimisesta sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Tehtävän kelpoisuusehdot määräytyvät ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014) mukaisesti. Yliopettajaksi valittavalta edellytetään vähintään kolmen vuoden käytännön työkokemusta tehtävän alalta. Tehtävään valitulta edellytetään myös vähintään 60 opintopisteen laajuista opettajankoulutusta.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät AVAINOTES:n mukaisesti ja eläke-edut KuEL:n perusteella. Ennen tehtävän vastaanottamista hakijan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus/terveydenhoitajan lausunto. Tehtävän täytössä noudatetaan koeaikaa. Tehtävässä aloitus 1.2.2019 tai sopimuksen mukaan.

Hakemukset sähköisellä lomakkeella 18.1.2019 klo 15.00 mennessä.