(Poistunut julkaisusta)

Yliopettaja, puutekniikka
Lahden ammattikorkeakoulu Oy

Alkuperäinen julkaisupäivä 23.1.2019

Lahden ammattikorkeakoulu (LAMK) on Suomen ainoa puutekniikan insinöörien kouluttaja. LAMK vahvistaa rooliaan puuosaajien kouluttajana ja tavoitetilana on valtakunnallinen, vetovoimainen koulutus. Myös puutekniikan TKI – toiminnan volyymiä kasvatetaan. Puuinsinöörien ydinopinnot sisältävät perusteet levy-, saha-, huonekalu - ja rakennuspuusepänteollisuudesta. Opiskelijat voivat profiloida osaamistaan suuntautumalla myyntiin – ja markkinointiin, tuotannon johtamiseen ja kehittämiseen, tuotekehitykseen ja – testaukseen tai valita täydentävää osaamista LAMKin tai muiden korkeakoulujen tarjonnalla. LAMK rekrytoi puutekniikan yliopettajan ajalle 1.3.2019 - 28.2.2022.   

Keskeiset työtehtävät: Johtaa puutekniikan valtakunnallisen koulutusmallin kehittämisen projektia ml toimintasuunnitelman laatiminen yhdessä sidosryhmien kanssa sekä ohjausryhmän esittelijän tehtävät. Ohjata opiskelijoiden ammatillista kasvua (opinnot, harjoittelu, opinnäytetyö), vastata oman osaamisalueensa kansainvälisestä toiminnasta sekä vastata puutekniikan TKI- rahoituksen kasvattamisesta ja toiminnan kehittämisestä.  
 
Edellytettävä koulutus: Tohtorin tutkinto soveltuvalta alalta.  

Edellytettävä osaaminen ja työkokemus: Kokemus työskentelystä puutuoteteollisuudesta. Näyttöä projektirahoituksen hakemisesta ja projektien johtamisesta. Hyvät viestintätaidot, sujuva kirjallinen ja suullinen englanninkielen taito. Tiimityötaidot.

Arvostettava osaaminen ja työkokemus: Kansainvälinen osaaminen. Verkosto-osaaminen. Kouluttajakokemus.

Koeaika: 6 kk

Palkkauksen peruste: Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät Sivistystyönantajat ry:n yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaisesti.  

Valinta on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on: Toimittanut työhöntulotarkastuslausunnon terveydentilastaan.