(Poistunut julkaisusta)

Yliopettaja, hoitotyö
LAB-ammattikorkeakoulu

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.10.2020

Haemme hoitotyön yliopettajaa LAB-ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikköön Lappeenrantaan vakituiseen työsuhteeseen 1.1.2021 alkaen.

Yliopettajan tehtävänä on käynnistää ja toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita erityisesti hyvinvoinnin palveluinnovaatiot vahvuusalueella, missä kärkenä on ihmislähtöiset hyvinvoinnin digitaaliset ja teknologiset ratkaisut. Yliopettajan tehtäviin kuuluvat myös hoitotyön koulutusten kehittäminen ja yhteistyö monialaisessa koulutus- ja TKI-toiminnassa.

Tehtävän menestyksellinen hoito edellyttää, että sinulla on vahvaa hoitotyön osaamista sekä jatkotutkinto tehtävään soveltuvalta tieteen alalta. Olet TKI -osaaja ja sinulla näyttöä hanketyössä toimimisessa sekä kotimaisissa että kansainvälisissä verkostoissa. Sinulla on hyvä englannin kielen taito ja kykyä toimia kotimaisissa ja kansainvälisissä työelämä- ja korkeakouluverkostoissa sekä näyttöjä monipuolisesta ja korkeatasoisesta julkaisutoiminnasta. Edellytämme myös innovatiivista ja tulevaisuusorientoitunutta työotetta, hyviä vuorovaikutustaitoja ja yhteistyökykyä.

Yliopettajan pätevyysvaatimukset määräytyvät Valtioneuvoston asetuksen ammattikorkeakouluista 1129/2014 mukaisesti. Ammattikorkeakoulun yliopettajalta vaaditaan soveltuva jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto tai tohtorin tutkinto. Yliopettajalta, jonka opetustehtävään pääosin kuuluu ammattiopintojen järjestäminen, vaaditaan lisäksi vähintään kolmen vuoden käytännön kokemus tutkintoa vastaavissa tehtävissä. Edellytämme lisäksi pedagogista pätevyyttä tai pedagogisten opintojen suorittamista tehtävässä aloittamisen jälkeen.

LAB-ammattikorkeakoulun toimipaikat ovat sekä Lappeenrannassa että Lahdessa. Tehtävä edellyttää matkustamista.
 
Tarjoamme sinulle monipuolisen ja haasteellisen tehtäväkokonaisuuden.

Tehtävä täytetään kuuden kuukauden koeajalla sopimuksen mukaan. Palkkaus määräytyy voimassa olevan työehtosopimuksen mukaisesti.

Lähetä hakemus ja CV viimeistään 20.10.2020 klo 16.00 sähköisen hakulomakkeen kautta.

 

Rekrytointijärjestelmän tekninen tuki: recruitment@lab.fi