(Poistunut julkaisusta)

Yliopettaja, Digitaaliset ratkaisut
Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Alkuperäinen julkaisupäivä 4.6.2019

Haemme Rovaniemelle Arktiset luonnonvarat ja talous -osaamisalueelle rohkeaa ja innovatiivista kehittäjää.

Yliopettaja, Digitaaliset ratkaisut

Arktinen on globaalin mielenkiinnon kohde. Neuvokkaan toiminnan lisäksi tarvitsemme teknologiaosaamista ja älykkäitä teollisia ja tuotannollisia ratkaisuja, jotta luonnonvarojen hyödyntäminen on kestävällä pohjalla.

 

Yliopettajan tehtävät

Tehtävä painottuu Teknologiaosaamisen johtamisen (ylempi amk) –koulutukseen ja monipuoliseen tutkimus- ja kehittämisosaamiseen.

Työtehtäviin kuuluu mm.
- Lapin korkeakouluyhteisön strategista profiloitumista tukeva kansallinen ja kansainvälinen tutkimus- ja kehittämistyö Digitaaliset ratkaisut -osaamisryhmässä.
- elinkeinoelämä- ja korkeakoulukumppanuuksien kehittäminen,
- kansainvälinen verkostoyhteistyö ja sen kehittäminen
- opetus, opetuksen suunnittelu ja monialainen kehittäminen ja
- aktiivinen julkaisutoiminta

Tehtävä on kokonaikainen, ja se täytetään määräajaksi 1.8.2019 - 31.7.2022. Palkkaus ja työaika määräytyvät AVAINOTES mukaan.
 

Pätevyysvaatimus

Pätevyysvaatimuksena on ammattikorkeakoululain (932/2014) ja ammattikorkeakouluasetuksen (1129/2014) mukainen soveltuva tohtorin tutkinto. Lisäksi edellytetään vähintään 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuisia pedagogisia opintoja.
 

Valintakriteerit

1. Osaaminen: uusien teknologioiden hyödyntäminen, organisaation tietojohtaminen ja teknologiaosaamisen kehittäminen, kansainvälinen verkosto- ja projektijohtaminen, innovaatiotoiminnan johtaminen ja älykkäisiin digitaalisiin järjestelmiin liittyvä ja tutkimusmenetelmäosaaminen

2. Valmiudet yhteisopettajuuteen nykyisen opetussuunnitelman vaatimusten pohjalta sekä hyvät yhteistyötaidot

3. Valmiudet koordinoida ja kehittää opetussuunnitelmatyötä ylempi AMK ja AMK-tason koulutuksissa.

4. Kokemus ja näytöt opiskelijoiden ohjaustyöstä (mm. opinnäytetyöohjaukset) ja niihin liittyvien käytänteiden kehittämisestä

5. Kokemus ja näytöt hyödyntää työssään digitaalisia ratkaisuja ja kehittää erilaisia oppimista tukevia digiympäristöjä

6. Kokemus ja näytöt kansallisesta ja kansainvälisestä TKIO-toiminnasta ja sen kehittämisestä; opetuksen ja TKI-toiminnan yhteistyö ja integraatiotoiminnan kehittäminen, julkaisutoiminta (post doc –taso), toimintaympäristön tuntemus ja siihen liittyvät hyvät työelämä- ja sidosryhmäverkostot

7. Kokemusta EU:n tutkimusrahoitusten hakemisesta ja hankkeiden toteuttamisesta

8. Erinomaiset korkeakouluverkostot, sidosryhmä-, kumppanuus- ja työelämäverkostot kansallisesti ja kansainvälisesti, näytöt verkostojen toimivuudesta

9. Vahva englannin kielen osaaminen

10. Valmiudet asiantuntijatyöhön Lapin AMKin palveluliiketoiminnassa

Hakeminen

Hakemukset pyydetään 18.6.2019 mennessä sähköpostitse (klikkaa alla vihreä teksti Lähetä sähköpostia). Merkitse hakemukseen tunniste 1112. 

Hakijaa pyydetään toimittamaan lyhyt kuvaus osaamisestaan suhteessa pätevyysvaatimuksiin ja valintakriteereihin sekä CV.

Haastattelut järjestetään Rovaniemellä kesä-heinäkuun vaihteessa.