(Poistunut julkaisusta)

Ylilääkäri
Jyväskylän kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.11.2018

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus järjestää terveydenhuollon palvelut 148 000 asukkaalle Jyväskylässä, Hankasalmella ja Uuraisilla. Meillä työskentelee lähes neljänkymmenen yleislääketieteen erikoislääkärin lisäksi sisätautien ja geriatrian erikoislääkäreitä. Terveyskeskuksemme toimii myös yleislääketieteen ja geriatrian opetusterveyskeskuksena. Olemme tehneet vuodelle 2018 Itä-Suomen yliopiston kanssa sopimuksen hajautetun perusopetuksen järjestämisestä Palokan terveysasemalla. Jyväskylän seutu tarjoaa terveydenhuollon ammattilaiselle monipuolisen työuran ja mahdollisuudet itsensä jatkuvaan kehittämiseen.

Nyt haemme perusturvan toimialalle avosairaanhoitoon

Y L I L Ä Ä K Ä R I Ä

toistaiseksi voimassa olevaan virkaan.

Ylilääkärin tehtäviin kuuluu terveydenhuoltolain mukainen terveyskeskuksen vastaavan lääkärin tehtäväkokonaisuus. Ylilääkäri vastaa perusturvan toimialan lääketieteellisestä asiantuntijuudesta. Lisäksi ylilääkäri osallistuu mm. erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon väliseen yhteistyöhön, uuden sairaalan ja perusterveydenhuollon integraation valmisteluun sekä toteutukseen. Tehtävään kuuluu myös avosairaanhoidon palvelutuotannon kehittäminen yhteistyössä esimiesten ja henkilöstön kanssa. Ylilääkäri edistää, suunnittelee sekä käytännössä hoitaa avosairaanhoidon palveluyksikön lääkäreiden rekrytointia yhteistyössä apulaisylilääkäreiden sekä palvelujohtajan kanssa. Tehtävään kuuluu lisäksi keskustan ja Hankasalmen terveysaseman lääkäreiden esimiehenä toimiminen. Ylilääkärin tehtävässä on mahdollisuus erikseen sopia vastaanottotyöstä.

Tehtävä tarjoaa aitiopaikan Keski-Suomen maakunta- ja soteuudistuksen valmistelun ytimessä. Jyväskylä on mukana valinnanvapauskokeilussa, joka avaa vaikutusmahdollisuuden valtakunnallisen sekä maakunnallisen sotekeskusformaatin sisällön määrittelyyn.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on terveydenhuollon ammattihenkilöstön kelpoisuudesta annetun lain (559/94) mukaisesti säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. Lisäksi viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta perusterveydenhuollosta ja johtamistehtävästä, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kiinnostusta osaamisen, palveluiden ja koulutuksen innovatiiviseen kehittämiseen. Lisäksi edellytämme tehtävän kannalta riittävää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Virka alkaa 2.1.2019 tai sopimuksen mukaan ja siinä noudatetaan koeaikaa. Palkkaus perustuu soveltaen kunnallisen virkaehtosopimuksen lääkärisopimukseen.

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Tehtävässä vaaditaan lisäksi tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa, joka tulee osoittaa hyväksytysti.

HUOM! Jätäthän CV:n hakemuksesi liitteeksi osoitteessa: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikka/jyv-52-504-18
Hakuaika virkaan päättyy pe 23.11. klo 14.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Kehitämme ja kehitymme joka päivä - yhdessä!