(Poistunut julkaisusta)

Ylilääkäri
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 28.9.2018

Määräaikainen virka alkaen 01.11.2018 (päättyy 30.04.2019)
Hakuaika päättyy 26.10.2018 kello 16:00
Vantaan sairaala, Sairaalakatu 1 01400 Vantaa
Sosiaali- ja terveydenhuolto, Vanhus- ja vammaispalvelut

Haemme erikoislääkäriä ylilääkärin sijaisuuteen Vantaan sairaalan akuuttigeriatrisille osastoille Peijaksen sairaalaan. 

Vantaan sairaala vastaa perusterveydenhuollon sairaalatoiminnasta Vantaalla. Vantaan sairaala toimii Katriinan sairaalassa Seutulassa ja Peijaksen sairaalassa Korsossa.

Peijaksen geriatrinen akuutti- ja arvointiyksikkö toimii samassa rakennuksessa HUS:n erikoissairaanhoidon kanssa. Yksikköön kuuluu kaksi vuodeosastoa (20+ 28ss) sekä Kotisairaala. Potilaat vuodeosastoille tulevat HUS:n yhteispäivystyksestä. Hoitoajat osastoilla ovat varsin lyhyet (mediaani n. 6 vrk). 

Geriatrisen akuutti-ja arviointiyksikön ylilääkäri vastaa yksikön lääketieteellisestä toiminnasta. Ylilääkäri kehittää yksikön moniammatillista toimintaa yhteistyössä ylihoitajan, osastonhoitajien sekä eri ammattiryhmien kanssa. Ylilääkäri ei ole tällä hetkellä yksikön lääkäreiden henkilöstöhallinnollinen esimies, mutta vastaa yksikön lääkäreiden perehdytyksestä, ohjauksesta ja opastuksesta. Työhön kuuluu kliinistä työtä.

Yksikössä toimii ylilääkärin lisäksi 6-7 lääkäriä. Ylilääkäri tekee yhteistyötä HUS:n eri erikoisalojen kanssa Peijaksen sairaalassa sekä Vantaan sairaalan muiden yksiköiden kanssa, osallistuu yhteistyöhankkeisiin ja hoitoketjujen kehittämisiin. 

Nykyinen ylilääkärimme siirtyy Vantaalla toisiin tehtäviin marraskuun alussa ja haemme tässä vaiheessa viransijaista puoleksi vuodeksi. Työtehtävä painottuu pääasiassa osastojen seniorilääkärinä toimimiseen ja sijaisuus soveltuu myös henkilölle, jolla ei ole vielä kokemusta hallinnosta ja johtamisesta, mutta on kiinnostunut tutustumaan tähän lääkärin työn osa-alueeseen. 

Vantaa on ensimmäisten joukossa ottamassa käyttöön Apotti-potilastietojärjestelmää marraskuun alussa. 

Katsomme eduksi, mikäli Geriatrisen akuutti-ja arviointiyksikön ylilääkäriksi hakeva on geriatrian erikoislääkäri, mutta myös muiden erikoisalojen erikoislääkärit ( sisätaudit, yleislääketiede ym.) otetaan haussa huomioon. Toivomme kokemusta geriatrisen akuuttipotilaan hoidosta. 

Sairaalapalveluilla on koulutusoikeudet yleislääketieteeseen, geriatriaan sekä palliatiivisen erityispätevyyteen. 

Kelpoisuusehto:  Suomessa laillistettu lääkäri ja erikoislääkärin oikeus sekä riittävä johtamistaito

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa

Lisäksi edellytämme: Hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista osaamista.

Luemme eduksi: Kokemuksen geriatristen potilaiden akuuttihoidosta.

Työsuhteen tietoja:
Sopimusala: Lääkärisopimus
Työaika: Kokopäivätyö

Vantaan kaupunki on savuton työpaikka.

Haethan paikkaa vain sähköisesti (www.tyonhaku.vantaa.fi).

Työavain 2-603-18