Ylilääkäri Vatsakeskus verisuonikirurgia

HUS Helsingin yliopistollinen sairaala