Ylilääkäri Gero-, neuro- ja riippuvuuspsykiatria

HUS Helsingin yliopistollinen sairaala