(Poistunut julkaisusta)

Ylijohtajan virka
Ympäristöministeriö

Alkuperäinen julkaisupäivä 2.11.2018

Ympäristöministeriössä on haettavana

YLIJOHTAJAN VIRKA, joka tulee avoimeksi 1.4.2019 lukien.
(ID 35-82-2018)

Virka täytetään viiden vuoden määräajaksi.

Ylijohtaja toimii ympäristönsuojeluosaston päällikkönä. Ympäristönsuojeluosasto vastaa asioista, jotka koskevat ilmansuojelua, ilmastonmuutoksen hillintää, jätteitä, kemikaalien ympäristöhaittojen ehkäisemistä, maaperän pilaantumista, ympäristövahinkojen torjuntaa ja korvaamista, materiaali- ja luonnonvaratehokkuutta, kestävää kulutusta ja tuotantoa sekä ympäristötaloutta ja ympäristöteknologiaa. Osasto vastaa myös toimialansa lainsäädännön kehittämisestä ympäristön seurantaa ja tietojärjestelmiä koskevista asioista toimialallaan sekä toimialan tutkimukseen, kehittämiseen ja suunnitteluun liittyvistä asioista.

Kelpoisuusvaatimuksena ylijohtajan virkaan on ylempi korkeakoulututkinto, tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Vuorovaikutus- ja organisointikyvyt, kyky toimia nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä ja tuloshakuisuus sekä englannin kielen taito ovat myös olennaisia viran menestyksellisen hoitamisen kannalta.

Viran palkkauksesta sovitaan erikseen.

Virkaan nimitettävän tulee olla Suomen kansalainen.

Tehtävään nimitettäväksi esitettävän henkilön on ennen nimittämistään annettava valtion virkamieslain 8 a §:n (283/2015) tarkoittama selvitys sidonnaisuuksista.

Virkaan valittavasta henkilöstä tehdään hakijan suostumuksella henkilöturvallisuus-selvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Lisätietoja antavat kansliapäällikkö Hannele Pokka p. 0295 250 234 ja hallinto- ja kansainvälisten asiain johtaja Ismo Tiainen p. 0295 250 294 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ym.fi

Valtioneuvostolle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 21.11.2018 klo 12.00 mennessä käyttäen ensisijaisesti sähköistä hakulomaketta, joka löytyy internet-osoitteesta www.valtiolle.fi. Hakemukset voi myös toimittaa ympäristöministeriön kirjaamoon PL 35, 00023 VALTIONEUVOSTO. Hakemuksia ei palauteta.