(Poistunut julkaisusta)

Ylijohtaja
ympäristöministeriö

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.10.2019

Ympäristöministeriössä on haettavana YLIJOHTAJAN VIRKA, joka tulee avoimeksi 1.2.2020 lukien.

(ID 35-112-2019)

Virka täytetään viiden vuoden määräajaksi.

Ylijohtaja toimii rakennetun ympäristön osaston päällikkönä. Rakennetun ympäristön osasto vastaa maankäytön, asumisen ja rakentamisen ohjauksesta ja kehittämisestä sekä erityisesti asioista, jotka koskevat alue- ja yhdyskuntarakennetta, alueiden käytön suunnittelua, maapolitiikkaa, yhdyskuntatekniikkaa, yhdyskuntien ja rakentamisen laatua, toimivuutta ja taloudellisuutta, elinympäristön ja asumisen laatua, rakennuskannan ylläpitoa, korjausrakentamista, kulttuuriympäristön hoitoa, rakennussuojelua, rakennusvalvontaa, yhdyskuntien ja rakennusten terveellisyyttä ja turvallisuutta, meluntorjuntaa, asuntojen tuotannon, korjauksen ja hankinnan tukemista, asumiskustannuksia ja asuntorahoitusta. Osasto vastaa myös toimialansa lainsäädännön kehittämisestä, ympäristön seurantaa ja tietojärjestelmiä koskevista asioista toimialallaan sekä toimialan tutkimukseen, kehittämiseen ja suunnitteluun liittyvistä asioista.

Kelpoisuusvaatimuksena ylijohtajan virkaan on ylempi korkeakoulututkinto, tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Vuorovaikutus- ja organisointikyvyt, kyky toimia nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä ja tuloshakuisuus sekä englannin kielen taito ovat myös olennaisia viran menestyksellisen hoitamisen kannalta.

Viran palkkauksesta sovitaan erikseen.

Virkaan nimitettävän tulee olla Suomen kansalainen.

Tehtävään nimitettäväksi esitettävän henkilön on ennen nimittämistään annettava valtion virkamieslain 8 a §:n (283/2015) tarkoittama selvitys sidonnaisuuksista.

Virkaan valittavasta henkilöstä tehdään hakijan suostumuksella henkilöturvallisuus-selvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Lisätietoja antavat kansliapäällikkö Hannele Pokka p. 0295 250 234 ja hallinto- ja kansainvälisten asiain johtaja Ismo Tiainen p. 0295 250 294 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ym.fi

Tehtävää hakeneiden nimet ovat julkisia.

Valtioneuvostolle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 6.11.2019 klo 12.00 mennessä käyttäen ensisijaisesti sähköistä hakulomaketta, joka löytyy internet-osoitteesta www.valtiolle.fi. Hakemukset voi myös toimittaa ympäristöministeriön kirjaamoon PL 35, 00023 VALTIONEUVOSTO. Hakemuksia ei palauteta.