(Poistunut julkaisusta)

Ylijohtaja, tietoprosessi
Tilastokeskus

Alkuperäinen julkaisupäivä 18.10.2019

Tilastokeskuksessa käsitellään ja yhdistellään eri puolella yhteiskuntaa syntyviä tietolähteitä, ja jalostetaan niistä tuotteita ja palveluita tiedon käyttäjille. Tehtävänämme on tuoda luotettavat ja ajantasaiset tilastot ja tiedot asiakkaiden hyödyksi ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.  Toimimme monissa kansallisissa ja kansainvälisissä tietoekosysteemeissä ja yhteistyöverkostoissa ja haluamme tehdä parhaamme, jotta Suomen tulevaisuutta voidaan rakentaa tiedon varaan.

Tilastokeskuksessa on käynnissä toiminnan ja organisaation uudistus. Haluamme ennakoida entistä paremmin yhteiskunnan muutoksia ja asiakkaidemme tarpeita sekä tehdä tavoitteellista yhteistyötä kumppaniemme kanssa. Kehitymme 800 asiantuntijan voimin tilastojen tuottajasta vaikuttavan tiedon tarjoajaksi. Haluamme tukea avointa ja rohkeaa kulttuuria ja kannustaa kehittymään ja oppimaan kokeilujen kautta.

Etsimme nyt neljää strategisesti ajattelevaa johtajaa uudistamaan Tilastokeskuksen organisaatiota ja kehittämään toimintaamme yhdessä henkilöstön kanssa. Uudet strategisesti johdettavat kokonaisuudet ovat tietoprosessi, kumppani- ja ekosysteemisuhteet, mahdollistajapalvelut sekä kehittäminen ja digitalisaatio. Tilastokeskuksen uudistus etenee vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa valittavat neljä ylijohtajaa muodostavat pääjohtajan kanssa Tilastokeskuksen strategisen johdon.

Ylijohtaja, tietoprosessi

Tietoprosessi on uusi toimintakokonaisuus Tilastokeskuksessa, ja se kattaa koko Tilastokeskuksen tietotuotannon ja siihen liittyvät palvelut. Kokonaisuus sisältää muun muassa tietojen hankinnan, tietovarastot, tiedon käsittelyn, tilastotuotannon ja tarjottavat sisällöt.

Ylijohtajana vastuullasi on tietoprosessin yhtenäistäminen ja uudistaminen hyödyntäen nykyisiä ja uusia tietolähteitä ja menetelmiä sekä ICT-ratkaisuja yhdessä osaavien asiantuntijoiden kanssa. Näet teknologian mahdollisuudet tiedon tuotannossa, osaat suunnitella toteuttamispolun ja saat aikaan muutoksen askeleet.

Ylijohtaja valitaan määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi. Valinnassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Kelpoisuusvaatimukset

Tehtävä ja johdettava kokonaisuus on uusi. Tehtävään valinnassa otamme huomioon johtajan viran kelpoisuusvaatimukset: ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito, kehittämiskokemus sekä perehtyneisyys johdettavan kokonaisuuden toimialaan. Lisäksi edellytetään säädettyä kotimaisten kielten taitoa.

Hakijalta odotamme

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää käytännössä osoitettuja johtamistaitoja, vahvaa kokemusta tietotoimialan johtamisesta ja muutosten läpiviennistä sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä odotamme sinulta itsenäistä työotetta osana johtamistiimiä, kokonaisuuksien hallintaa, yhteistyökykyä, paineensietokykyä ja kehittämisorientoituneisuutta.

Katsomme hakijalle eduksi erityyppisissä tehtävissä hankitun johtamiskokemuksen ja kiinnostuksen jatkuvaan kehittymiseen.

Tehtävässä edellytetään kotimaisten kielten lisäksi erinomaista englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Palkkaus

Ylijohtajan tehtävä on työnantajatehtävä, jonka euromääräinen palkka määräytyy osaamisen ja kokemuksen mukaan. Hakijat voivat esittää oman palkkatoiveensa.

Lisätietoja
Pääjohtaja Marjo Bruun, puh. 029 551 3389, marjo.bruun@stat.fi

Tavoitettavissa 22.10. klo 15-16 ja 25.10. klo 10-11 ja 29.10. klo 12–13

 

Hakuaika päättyy 31.10.2019 klo 15:00