(Poistunut julkaisusta)

Ylijohtaja, Luontoympäristöosasto
Ympäristöministeriö

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.10.2020

Ylijohtaja, Luontoympäristöosasto (ID35-119-2020)

Haemme ympäristöministeriöön ylijohtajaa luontoympäristöosastolle. Virka tulee avoimeksi 1.2.2021 lukien ja täytetään viiden vuoden määräajaksi 31.1.2026 saakka.

Ylijohtaja toimii luontoympäristöosaston päällikkönä. Luontoympäristöosasto vastaa asioista, jotka koskevat:

 • luonnonsuojelua,
 • maisemanhoitoa,
 • luonnon virkistyskäyttöä,
 • pinta- ja pohjavesien sekä merien suojelua,
 • maa- ja metsätalouden, maa- ja kiviaineksen oton sekä muun luonnonvarojen käytön ekologista kestävyyttä ja ympäristönsuojelua,
 • biotaloutta,
 • biotekniikan ympäristöhaittojen ehkäisemistä,
 • ympäristövaikutusten arviointia,
 • ympäristön seurannan yhteensovittamista sekä
 • alueellisen yhteistyön ympäristönsuojeluhankkeita.

Osasto vastaa myös toimialansa lainsäädännön kehittämisestä, ympäristön seurantaa ja tietojärjestelmiä koskevista asioista toimialallaan sekä toimialan tutkimukseen, kehittämiseen ja suunnitteluun liittyvistä asioista.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Ylijohtajan virkaan on kelpoisuusvaatimuksena ylempi korkeakoulututkinto, tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Suomi

 • Suullinen: Erinomainen
 • Kirjallinen: Erinomainen
 • Ymmärtäminen: Erinomainen

Ruotsi

 • Suullinen: Tyydyttävä
 • Kirjallinen: Tyydyttävä
 • Ymmärtäminen: Tyydyttävä

Muu työssä tarvittava kielitaito: Englanti.

Hakijalta odotamme

Vuorovaikutus- ja organisointikyvyt, kyky toimia nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä ja tuloshakuisuus sekä englannin kielen taito ovat myös olennaisia viran menestyksellisen hoitamisen kannalta.
Virkaan nimitettävän tulee olla Suomen kansalainen.

Edut

Meillä on uuden oppimista tukeva kulttuuri ja mahdollisuus monipuoliseen osaamisen kehittämiseen. Käytössämme on liukuva työaika sekä joustavat etätyökäytännöt. Käytössämme on liikunta- ja kulttuurietu, lounasruokaetu sekä kattava työterveyshuolto.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Viran palkkaustaso määräytyy valtion ylimmän virkamiesjohdon palkkauskäytäntöjen mukaisesti.

Turvallisuusselvitys

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Virkaa hakeneiden nimet ovat julkisia.