(Poistunut julkaisusta)

Ylijohtaja, kumppani- ja ekosysteemisuhteet
Tilastokeskus

Alkuperäinen julkaisupäivä 18.10.2019

Tilastokeskuksessa käsitellään ja yhdistellään eri puolella yhteiskuntaa syntyviä tietolähteitä, ja jalostetaan niistä tuotteita ja palveluita tiedon käyttäjille. Tehtävänämme on tuoda luotettavat ja ajantasaiset tilastot ja tiedot asiakkaiden hyödyksi ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.  Toimimme monissa kansallisissa ja kansainvälisissä tietoekosysteemeissä ja yhteistyöverkostoissa ja haluamme tehdä parhaamme, jotta Suomen tulevaisuutta voidaan rakentaa tiedon varaan.

Tilastokeskuksessa on käynnissä toiminnan ja organisaation uudistus. Haluamme ennakoida entistä paremmin yhteiskunnan muutoksia ja asiakkaidemme tarpeita sekä tehdä tavoitteellista yhteistyötä kumppaniemme kanssa. Kehitymme 800 asiantuntijan voimin tilastojen tuottajasta vaikuttavan tiedon tarjoajaksi. Haluamme tukea avointa ja rohkeaa kulttuuria ja kannustaa kehittymään ja oppimaan kokeilujen kautta.

Etsimme nyt neljää strategisesti ajattelevaa johtajaa uudistamaan Tilastokeskuksen organisaatiota ja kehittämään toimintaamme yhdessä henkilöstön kanssa. Uudet strategisesti johdettavat kokonaisuudet ovat tietoprosessi, kumppani- ja ekosysteemisuhteet, mahdollistajapalvelut sekä kehittäminen ja digitalisaatio. Tilastokeskuksen uudistus etenee vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa valittavat neljä ylijohtajaa muodostavat pääjohtajan kanssa Tilastokeskuksen strategisen johdon.

Ylijohtaja, kumppani- ja ekosysteemisuhteet

Tilastokeskus on julkishallinnossa merkittävä tietojen käsittelijä ja yhdistelijä. Seuraamme tiiviisti julkishallinnon rekisteritiedon- ja tiedonhallinnan ja käytön kehitystä. Haluamme olla aktiivisesti mukana toteuttamassa tietopolitiikkaa ja kehittämässä kestävää tietoekosysteemiä, jonka varaan tulevaisuuden yhteiskuntaa rakennetaan. Johtajana vastuullasi on luoda vaikuttavia yhteistyösuhteita sekä julkisen että yksityisen sektorin kumppaneihin ja saada aikaan uudenlaisia palveluita tietoekosysteemeissä. Tehtävään sisältyy uuteen kokonaisuuteen liittyvien toimintamallien luominen yhdessä muun strategisen johdon ja henkilöstön kanssa.

Ylijohtaja valitaan määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi. Valinnassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Kelpoisuusvaatimukset

Tehtävä ja johdettava kokonaisuus on uusi. Tehtävään valinnassa otamme huomioon johtajan viran kelpoisuusvaatimukset: ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito, kehittämiskokemus sekä perehtyneisyys johdettavan kokonaisuuden toimialaan. Lisäksi edellytetään säädettyä kotimaisten kielten taitoa.

Odotukset

Hakijalta odotamme käytännössä osoitettuja johtamistaitoja, vahvaa kokemusta tietotoimialan johtamisesta ja muutosten läpiviennistä sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Sinulla on vahvaa osaamista verkosto- ja sidosryhmätyöstä eri toimijoiden kanssa ja olet tottunut siihen, että sinulle ovet avautuvat. Sinulla on hyvät neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot, ja kykenet tarkastelemaan asioita laaja-alaisesti. Tunnet tietotoimijan kannalta olennaisten yhteistyötahojen toimintatavat ja verkostot.

Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä odotamme sinulta itsenäistä työotetta osana johtamistiimiä, kokonaisuuksien hallintaa, yhteistyökykyä, paineensietokykyä ja kehittämisorientoituneisuutta.

Tehtävässä edellytetään kotimaisten kielten lisäksi erinomaista englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Palkkaus

Ylijohtajan tehtävä on työnantajatehtävä, jonka euromääräinen palkka määräytyy osaamisen ja kokemuksen mukaan. Hakijat voivat esittää oman palkkatoiveensa.

Lisätietoja
Pääjohtaja Marjo Bruun, puh. 029 551 3389, marjo.bruun@stat.fi

Tavoitettavissa 22.10. klo 15-16 ja 25.10. klo 10-11 ja 29.10. klo 12–13

 

Hakuaika päättyy 31.10.2019 klo 15:00