(Poistunut julkaisusta)

Ylihoitaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 31.5.2019

Tehtävän kuvaus


Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen neuvola- ja perhetyö on osa lapsiperheiden hyvinvointi- ja terveyspalveluja. Neuvola- ja perhetyön yksikössä on neljä alayksikköä: etelän, lännen, idän ja pohjoisen neuvolat ja lapsiperheiden kotipalvelu. Ylihoitajat johtavat oman alueensa äitiys- ja lastenneuvolatoimintaa sekä lapsiperheiden kotipalvelua. Henkilöstömäärä neuvola- ja perhetyön yksikössä on 344 henkilöä.

Haemme ylihoitajaa vakinaiseen virkaan 1.11.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Ylihoitajan tehtäviin kuuluu neuvolatoiminnan ja lapsiperheiden kotipalvelun johtaminen ja kehittäminen, talouden seuranta, strategian vieminen käytäntöön sekä muutosjohtaminen. Osallistut muutoksen johtamiseen uusissa perhekeskuksissa, toimit asiantuntijana sekä johdat useita kehittämisryhmiä. Monialainen yhteistyö on osa työtehtäviä, kuten yhteistyöverkostojen koordinointi ja niiden toimintaan osallistuminen. Ylihoitaja johtaa toimintaa yhteistyössä neuvolatoiminnan osastonhoitajien ja lapsiperheiden kotipalvelun johtavien ohjaajien kanssa.

Tarjoamme hyvät mahdollisuudet oman osaamisen vahvistamiseen, kaupungin hyvät työsuhde-edut sekä työyhteisön, joka kehittää jatkuvasti uusia palveluja.

Haastattelut ovat tiistaina 9.7.2019.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus 7-1219-19. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto


Terveystieteiden maisterin tutkinto tai vastaava aikaisempi tiedekorkeakoulututkinto sekä terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain 559/1994 mukainen laillistus sekä alansa työkokemusta.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.
Luemme eduksi


- äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan ja lapsiperheiden kotipalvelun toiminnan osaamista ja tuntemista - johtamiskokemusta - lapsille ja perheille suunnattujen sosiaali- ja terveyspalvelujen ja niitä koskevan lainsäädännön tuntemusta - hyviä organisointi-, koordinointi-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.