(Poistunut julkaisusta)

YLIARKKITEHDIN VIRKA
Kirkkohallitus

Alkuperäinen julkaisupäivä 2.1.2019

Kirkkohallitus hoitaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon yhteistä hallintoa, taloutta ja toimintaa. Toimipaikkamme sijaitsee Helsingin keskustassa.

Kirkkohallituksen hallinto-osastolla on haettavana 1.4.2019 avoimeksi tuleva

YLIARKKITEHDIN VIRKA.

Yliarkkitehdin tehtävänä on kehittää seurakuntien rakennustointa, edistää kirkollisten ja muiden seurakunnan rakennusten tarkoituksenmukaista ylläpitoa ja turvallisuutta sekä huolehtia osaltaan seurakuntien rakennuskannan rakennussuojelusta ja kulttuuriperintöomaisuuden vaalimisesta.

Yliarkkitehdin tehtäviin kuuluu muun muassa
- valmistella seurakuntien rakennusten käyttöä, turvallisuutta, suojelua ja kulttuuriperintöomaisuuden ylläpitoa koskevia ohjeita,
- antaa asiantuntijaneuvontaa ja koulutusta seurakunnille niiden rakentamista ja rakennuksia koskevissa kysymyksissä erityisesti suojelu ja kulttuuriperintöarvo huomioiden,
- toimia valmistelijana ja esittelijänä kirkkohallitukselle oman alansa asioissa (mm. kirkollisen rakennuksen rakentaminen, oleellinen muutos ja rakennusavustukset),
- pitää yhteyttä toimialaansa liittyviin valtion viranomaisiin sekä korkeakoulujen ja muiden toimijoiden yksikköihin.

Yliarkkitehdillä tulee olla soveltuva ylempi korkeakoulututkinto (arkkitehti) ja hyvä perehtyneisyys työalaansa. Eduksi luetaan kokemus kirkollisen rakennetun kulttuuriympäristön parissa tehdystä työstä tai tutkimuksesta. Valitun tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Valitulta edellytetään ennen tehtävän vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus.

Tehtävässä on yleisten toimistojärjestelmien lisäksi hallittava tai vähintään tunnettava hyvin laajempien tietojärjestelmien, tietokantojen ja niiden sovellusohjelmistojen käyttö. Arvostamme hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö-, esiintymis- ja koulutustaitoja. Lisäksi edellytämme erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä tyydyttävää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Virka täytetään 1.4.2019 lukien tai sopimuksen mukaan. Virkaan sisältyy kuuden (6) kuukauden koeaika. Palkkaus määräytyy Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän 701 mukaan (palkka 4 405,75 euroa/kk), minkä lisäksi maksetaan valitun henkilön työkokemukseen perustuvaa vuosisidonnaista henkilökohtaista palkanosaa (enintään 15 %).

Kirkkohallitukselle osoitetut hakemukset liitteineen pyydämme ensisijaisesti sähköisen rekrytointipalvelun kautta osoitteella sakasti.fi/tyopaikat (Avoimet työpaikat) tai Kirkkohallituksen kirjaamoon, osoite PL 210, 00131 Helsinki (käyntiosoite Eteläranta 8) tai kirkkohallitus@evl.fi. Hakemus-asiakirjoja ei palauteta.

Hakemuksen on oltava perillä viimeistään torstaina 24.1.2019 klo 16.00. Tiedusteluihin vastaa taloussuunnittelupäällikkö Pasi Perander, puh 050 3496902. Hakuaikaa on jatkettu. Aiemmin tehtävää hakeneet huomioidaan hakuprosessissa.