YLIARKKITEHDIN VIRKA
Kirkkohallitus

Alkuperäinen julkaisupäivä 23.11.2018

Kirkkohallituksen hallinto-osastolla on haettavana 1.4.2019 avoimeksi tuleva

YLIARKKITEHDIN VIRKA.

Yliarkkitehdin tehtävänä on kehittää seurakuntien rakennustointa, edistää kirkollisten ja muiden seurakunnan rakennusten tarkoituksenmukaista ylläpitoa ja turvallisuutta sekä huolehtia osaltaan seurakuntien rakennuskannan rakennussuojelusta ja kulttuuriperintöomaisuuden vaalimisesta.

Yliarkkitehdin tehtäviin kuuluu muun muassa
- valmistella seurakuntien rakennusten käyttöä, turvallisuutta, suojelua ja kulttuuriperintö-omaisuuden ylläpitoa koskevia ohjeita,
- antaa asiantuntijaneuvontaa ja koulutusta seurakunnille niiden rakentamista ja rakennuksia koskevissa kysymyksissä erityisesti suojelu ja kulttuuriperintöarvo huomioiden,
- toimia valmistelijana ja esittelijänä kirkkohallitukselle oman alansa asioissa (mm. kirkolli-sen rakennuksen rakentaminen, oleellinen muutos ja rakennusavustukset),
- pitää yhteyttä toimialaansa liittyviin valtion viranomaisiin sekä korkeakoulujen ja muiden toimijoiden yksikköihin.

Yliarkkitehdillä tulee olla soveltuva ylempi korkeakoulututkinto (arkkitehti) ja hyvä perehtyneisyys työalaansa. Eduksi luetaan kokemus kirkollisen rakennetun kulttuuriympäristön parissa tehdystä työstä tai tutkimuksesta. Valitun tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Valitulta edellytetään ennen tehtävän vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus.

Tehtävässä on yleisten toimistojärjestelmien lisäksi hallittava tai vähintään tunnettava hyvin laa-jempien tietojärjestelmien, tietokantojen ja niiden sovellusohjelmistojen käyttö. Arvostamme hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö-, esiintymis- ja koulutustaitoja. Lisäksi edellytämme erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä tyydyttävää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Virka täytetään 1.4.2019 lukien tai sopimuksen mukaan. Virkaan sisältyy kuuden (6) kuukauden koeaika. Palkkaus määräytyy Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän 701 mu-kaan (palkka 4 405,75 euroa/kk), minkä lisäksi maksetaan valitun henkilön työkokemukseen perus-tuvaa vuosisidonnaista henkilökohtaista palkanosaa (enintään 15 %).

Kirkkohallitukselle osoitetut hakemukset liitteineen pyydämme ensisijaisesti sähköisen rekrytointi-palvelun kautta osoitteella sakasti.fi/tyopaikat (Avoimet työpaikat) tai Kirkkohallituksen kirjaamoon, osoite PL 210, 00131 Helsinki (käyntiosoite Eteläranta 8) tai kirkkohallitus@evl.fi. Hakemus-asiakirjoja ei palauteta.

Hakemuksen on oltava perillä viimeistään torstaina 13.12.2018 klo 16.00. Tiedusteluihin vastaavat taloussuunnittelupäällikkö Pasi Perander, puh 050 349 6902 ja kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja (28.11. klo 9–11 ja 10.12. klo 9–11), puh 050 553 6203.

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1205190
  • Työsuhde: Vakinainen virka
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Helsinki, Uusimaa