Yleislääkäri
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2021

Haemme nyt vakituista yleislääkäriä Joensuun palvelupisteelle sopimuksen mukaan alkaen. Työsuhde voi olla kokoaikainen tai erikseen sovittavan tuntimäärän mukaan; keskustellaan tästä tarkemmin lisää!

Laki korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollosta astuu voimaan 1.1.2021 ja se tuo mukanaan suuria muutoksia, kun myös ammattikorkeakouluopiskelijat liittyvät YTHS:n palveluiden piiriin. Vuoden vaihteessa YTHS:llä ei pelkästään laajenneta nykyistä toimintaa, vaan myös palveluiden toteuttamistapaa kehitetään. Tavoitteemme on palvella opiskelijoita entistä sujuvammin huomioiden laajentuneen asiakaskunnan erityispiirteet. Lähtökohtana palvelumallissamme on, että kaikilla korkeakouluopiskelijoilla on käytössään sama palveluvalikoima opiskelupaikkakunnastaan riippumatta.

Palvelumallin kivijalkana ovat vastuutiimimalli ja keskitetysti tuotettavat sähköiset asiointi- ja etäpalvelut. Vastuutiimi on moniammatillinen tiimi, joka vastaa tietyn opiskelijaväestön opiskeluterveydenhuollon palveluista sekä kyseisten korkeakoulujen opiskeluyhteisötyöstä. Vastuutiimin muodostavat yleislääkärit, terveydenhoitajat, psykiatriseen hoitotyöhön perehtyneet terveyden-/sairaanhoitajat ja fysioterapeutit. Lisäksi tiimi tekee tiivistä yhteistyötä opiskelijoita hoitavien psykologien, psykiatrien sekä suunterveyden ammattilaisten kanssa. Tiimin keskiössä ovat asiakkaamme, eli opiskelija ja oppilaitos. 

Työskentelemme vain arkipäivisin, joten päivystysvuorot ja viikonlopputyöt eivät kuulu arkeemme YTHS:llä. Työajan suhteen olemme joustavia ja keskustelemme mielellämme erilaisista työaikatoiveista. Meille on tärkeintä saada mukaan kehitys- ja kehittämishaluisia yleislääkäreitä, jotka kokevat saavansa iloa opiskelijoiden parissa työskentelystä ja arvostavat hoitoon hyvin sitoutuvia asiakkaita. Yleislääkärin työ painottuu vahvasti ennaltaehkäisevään hoitoon, jonka lisäksi mielenterveys- ja päihdeasiat näkyvät vahvasti työnkuvassa. Hyödynnämme toiminnassa teknologiaa, joka näkyy yleislääkärin tehtävässä mm. videovastaanottojen muodossa.

Uran alkupuolella oleville lääkäreille, tai erikoistumisesta kiinnostuneille: YTHS:llä on sopimus Helsingin yliopiston yleislääketieteen laitoksen kanssa erikoistumispalveluista niin, että lääkäri voi saada 9 kk palvelut hyväksytyiksi yleislääketieteen erikoislääkärin tutkintoon. Meillä työskentelee erikoislääkäri, jolla on kouluttajaoikeudet ja mahdollisuus konsultaatioon. Tämän lisäksi myös muita kollegoita voi konsultoida matalalla kynnyksellä ja ns. senioritukea on saatavilla alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Kokeneille ja kouluttamisesta kiinnostuneille: Pyrimme kehittämään toimintaamme ja otamme ilolla vastaan kouluttajaoikeudellisia lääkäreitä, sekä seniorituen antamisesta kiinnostuneita ammattilaisia. 

Jätä yhteystietosi palkkatoiveineen niin keskustellaan lisää siitä, miten sinun toiveesi ja meidän tarpeemme kohtaavat. Lisätietoja antaa rekrytointikoordinaattori Viivi Nykänen, puh 041 730 5624 tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@yths.fi.


HUOM, ilmoitus ja lomake eivät avaudu Internet Explorer -selaimella.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot