(Poistunut julkaisusta)

Yksikön päällikkö, Ydinvoimalaitosten valvonta -osasto
Säteilyturvakeskus

Alkuperäinen julkaisupäivä 22.10.2019

Organisaation esittely

Säteilyturvakeskus (STUK) on säteily- ja ydinturvallisuutta valvova viranomainen ja asiantuntijalaitos, jonka palveluksessa työskentelee noin 350 eri alojen asiantuntijaa. STUKin toiminnan tarkoitus on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta.

Ydinvoimalaitosten valvontaosaston (YTO) tehtävä on valvoa ydinvoimalaitosten ja ydinreaktoreiden turvallisuutta. Osaston vastuualueeseen kuuluu turvallisuuden valvonta kokonaisuutena; turvallisuuden arviointi, suunnittelun, rakentamisen ja käytön valvonta, organisaation toiminnan ja henkilöstön pätevyyden sekä koulutuksen valvonta, henkilöstön ja ympäristön säteilyturvallisuuden valvonta sekä valmiusjärjestelyjen valvonta.

Valmistustekniikka -toimiston (VAL) tehtävänä on arvioida ydinlaitosten painelaitteiden sekä mekaanisten laitteiden ja rakenteiden valmistuksen, asennuksen ja käytön turvallisuutta sekä valvoa luvanhaltijoiden uudisrakentamista, kunnossapitotoimintaa ja niihin liittyviä teknisiä tukitoimintoja. Lisäksi toimisto osallistuu toimialallaan ydinpolttoaineen ja säätösauvojen valmistuksen, käsittelyn ja käytön valvontaan ja tarkastuksiin.

Tehtävän kuvaus

Yksikön päällikkö johtaa yksikön toimintaa, vastaa toimintasuunnitelmien laadinnasta, suunnitelmien toteutumisesta ja tulosten raportoinnista. Lisäksi hän ratkaisee vastuualueelleen kuuluvia asioita sekä vastaa osaltaan YVL-ohjeiden ja sisäisten toimintaohjeiden valmistelusta.

Päällikön tehtävät liittyvät sekä käyvien että rakenteilla ja suunnitteilla olevien yksiköiden valvontaan.

Tehtävä edellyttää matkustamista kotimaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön liittyen sekä kotimaassa ydinvoimalaitospaikkakunnille.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa (esim. materiaali- ja valmistusteknologian alue) ja kokemusta ydinvoimalaitosten mekaanisten laitteiden valvonnasta. Aiempi kokemus asiantuntijaorganisaation esimiehenä toimimisesta on tehtävien hoidon kannalta eduksi.

Yksikön päällikön tehtäviin liittyy monipuolista yhteistyötä STUKin sisällä ja ulkopuolella, joten arvostamme itsenäisen työskentelytavan lisäksi projekti- ja ryhmätyötaitoja, oma-aloitteisuutta sekä kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa.

Yksikön päälliköltä odotamme myös kokonaisuuksien hallintaa ja organisointikykyä, asia- ja henkilöstöjohtamistaitoja sekä kykyä tehdä päätöksiä olennaiseen keskittyen. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää halua ja valmiutta panostaa toiminnan ja itsensä kehittämiseen.

Työssä tarvittava kielitaito

Tehtävässä tarvitaan suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Kansainvälisessä yhteistyössä on kyettävä käyttämään englantia työkielenä.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen
Työaika: Virastotyöaika
Tehtävä alkaa: 1.1.2020

Henkilö nimitetään ylitarkastajan vakituiseen virkaan ja määrätään yksikön päällikön tehtävään määräajaksi STUKin nykyisen strategiakauden loppuun 31.12.2022 saakka.

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 5.11.2019 16:15
ID: 33-417-2019

Sähköiset hakemukset:

  • Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Säteilyturvakeskus kirjaamo
PL 14, Laippatie 4
00811 Helsinki

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Tehtävä on sijoitettu STUKin palkkausjärjestelmässä vaativuusryhmään 11 (tehtäväkohtainen palkanosa 4744 euroa/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on tällä hetkellä maksimissaan 55 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Uudella henkilöllä henkilökohtainen palkanosa on tyypillisesti noin 20%. Hakija voi myös esittää oman palkkatoivomuksensa.

Edut

Tarjoamme mahdollisuuden kehittyä ydinturvallisuusalan esimiehenä työssä kouluttautumisen ja alan asiantuntijayhteistyön puitteissa.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Kirsi Alm-Lytz Johtaja 09 759 88 663

Martti Vilpas Toimistopäällikkö (09) 759 88 655

Toimipiste

Säteilyturvakeskus
PL 14, Laippatie 4
00811 Helsinki

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Lisätietoja: Tutustu meihin kotisivuillamme