Yksikön päällikkö, Liikuntapalvelut

Helsingin kaupunki, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala