(Poistunut julkaisusta)

Yksikön assistentti
Geologian tutkimuskeskus (GTK)

Alkuperäinen julkaisupäivä 27.9.2019

Etsimme toistaiseksi voimassa olevaan palvelussuhteeseen yksikön assistenttia tukemaan operatiivisten yksiköiden työskentelyä. Toimipaikkasi sijaitsee GTK:n Kuopion tai Rovaniemen toimipisteessä.

Tehtäviisi kuuluu valmistella johdolle asiakirjoja, esityksiä ja muuta materiaalia.  Työhösi sisältyy myös erikseen määriteltäviä projekti- ja asiakkuusprosesseihin liittyviä tehtäviä mm. avustamista CRM –järjestelmän käytössä ja ylläpidossa. Organisoit ja valmistelet kokouksia, tapaamisia ja matkoja. Tiivis kanssakäyminen ja viestintä tulosyksiköiden sekä johdon assistenttitiimin kanssa on oleellinen osa työtäsi. 

Edellytämme tehtävään soveltuvaa koulutusta ja kokemusta assistentin tehtävistä. Kansainvälisenä tutkimusorganisaationa edellytämme hyvää kirjallista ja suullista englannin kielen taitoa. Muu kielitaito katsotaan eduksi. Raportoit operatiivisessa johdossa toimivalle projektitoiminnasta vastaavalle päällikölle.

Tehtävässä menestyminen edellyttää aktiivista otetta ja hyviä vuorovaikutustaitoja sekä sujuvaa tekstin tuottamista ja toimisto-ohjelmistojen hallintaa. Olet järjestelmällinen ja joustava yhteistyöpelaaja sekä itsenäinen ongelmaratkaisija. Opit innokkaasti uutta ja pidät monta lankaa käsissäsi yhtä aikaa. Tarjoamme monipuolisen tehtäväkentän kansainvälisessä työyhteisössä.

Tehtävän palkkaus määräytyy vaativuusluokan 7 sekä tehtävään valittavan henkilön osaamisen mukaan. Palvelussuhteen alkuvaiheessa palkka on noin 3 020 – 3 220 €/kk.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Lisätietoja: projektitoiminnan päällikkö Raisa Neitola, puh. 029 503 5804 ja hr-suunnittelija Anna Tolonen, puh 029 503 2254.

Odotamme hakemustasi ansioluetteloineen ja palkkatoivomuksineen Valtiolle.fi-palvelun kautta, työavain 32-595-2019 18.10.2019 klo 16.15 mennessä.