(Poistunut julkaisusta)

Yhtymäjohtaja
Tampereen seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 24.1.2020

Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä etsii

Yhtymäjohtajaa

vakinaiseen virkaan

Tampereen seurakunnat on yli 146 000 seurakuntalaisen yhteisö, joka koostuu viidestä seurakunnasta. Yhteisissä tehtävissä työskentelee lähes 200 ja seurakunnissa hieman yli 300 työntekijää. Tampereen seurakuntien toimissa korostuu vahvasti yhteyden rakentaminen tamperelaisiin. Seurakuntayhtymän hyvät resurssit mahdollistavat pitkäjänteisen kehittämisen.

Yhtymäjohtajan keskeisinä tehtävinä ovat muun muassa:

- vastata yhteisten tehtävien strategisesta kokonaisjohtamisesta seurakuntaelämän edistämiseksi
- vastata toiminnan ja talouden kokonaissuunnittelusta
- johtaa ja koordinoida asioiden esittelyä yhteisessä kirkkoneuvostossa yhteistyössä yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja viestintäjohtajan kanssa. Johtavat viranhaltijat toimivat vastuualueensa esittelijöinä yhteisessä kirkkoneuvostossa
- toimia diakonian ja yhteiskuntavastuun johtajan, hallintopäällikön,
hautaustoimen päällikön, henkilöstöpäällikön, yhteisen kasvatuksen johtavan
papin, aluekeskusrekisterin johtajan, kiinteistöjohtajan, perheneuvontatyön
johtajan, sairaalasielunhoidon johtajan ja talousjohtajan esimiehenä.

Yhtymäjohtajan viran pätevyysvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys strategiseen johtamiseen, seurakuntatyöhön, sen kehittämiseen ja kirkolliseen hallintoon. Lisäksi edellytetään kirkollisen toiminnan tuntemusta, johtamiskokemusta, soveltuvuutta johtamistehtävään ja erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Eduksi katsotaan monipuolinen talousosaaminen ja vuorovaikutus-, verkostoitumis- ja yhteistyötaidot sekä osallistava ja kehittävä työote. Tehtävässä tarvitaan englannin kielen taitoa ja hyviä tietoteknisiä valmiuksia.

Hakemusten tulee olla perillä viimeistään 19.2.2020 kello 12:00.

Virkaan valittavan tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Tehtävä tulee ottaa vastaan 1.8.2020 alkaen. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Viran nimike on tällä hetkellä kehitysjohtaja, mutta 1.9.2020 lähtien yhtymäjohtaja. Yhtymäjohtajan esimiehenä toimii yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja.

Yhtymäjohtajan virka kuuluu KirVESTES hinnoitteluryhmään J 70.

Lisätietoja antavat tuomiorovasti Olli Hallikainen, olli.hallikainen@evl.fi, 050 544 7111, puhelinaika 28.1. kello 13-15 ja viestintäjohtaja Sami Kallioinen, sami.kallioinen@evl.fi, 050 378 0033, puhelinaika 30.1. kello 13-15.

Hakuun liittyvät haastattelut ovat 3.3. ja 5.3. Valintaan liittyvät soveltuvuusarvioinnit järjestetään 9.3 ja 10.3. Tavoitteena on tehdä valintapäätös yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa torstaina 16.4.2020.