(Poistunut julkaisusta)

Yhtymäjohtaja
Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 3.10.2018

Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymässä on avoinna yhtymäjohtajan virka

Tehtäväkuvaus
Tehtävän tarkoitus ja sen tavoite
Viran keskeisinä tehtävinä ovat seurakuntayhtymän johtaminen, kirkon perustehtävästä lähtevä strateginen johtaminen sekä kokonaisvastuu taloudesta ja varallisuudesta (pääomataloudesta).
Virkaan valitun tulee olla kirkon jäsen.

Tehtävän pääasiallinen sisältö
- Toiminnan ankkuroiminen kirkon hengelliseen perustehtävään
- Johtaa, valvoo ja kehittää yhteisen kirkkoneuvoston alaisena yhtymän hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta yhtymän toimintaa (KL 11:2, perussääntö) sekä strategista suunnittelua
- Päättää yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännössä sekä yhtymän ohje- ja johtosäännöissä määrätyistä asioista
- Toimii palveluyksikköjen johtajien esimiehenä
- Konsernin johtaminen yhteisöjen säännöt huomioiden
- Valvoo yhtymän hallinnollisia ja taloudellisia etuja ja seuraa konserniin kuuluvien yksiköiden toimintaa, huolehtii konsernihallinnon yhtenäisyydestä sekä arvioi konsernirakenteen kehittämistarpeita
- Riskien hallinta
- Hallinnon johtaminen ja sen toimintatapojen kehittäminen
- Johtamis- ja valmisteluprosessien valvonta, kehittäminen ja johtaminen
- Vastaa seurakuntayhtymän yhteiskuntasuhteista ja edunvalvonnasta
- Vastaa luottamuselimien asettamien tavoitteiden toteutumisesta
- Tulevaisuuden seurakuntaelämän uudistumisen edellytysten johtaminen yhdessä kirkkoherrojen ja seurakuntatyön erityispalvelujen johtajan kanssa
- Muut yhteisen kirkkoneuvoston määräämät tehtävät

Muuta tehtävän sisällöstä
- Seurakuntaelämän tuntemus ja sitoutuminen toimimaan omalla asiantuntemuksellaan sen toimintaedellytysten vahvistamiseksi
- Luottamushenkilöiden, johtavien viranhaltijoiden ja henkilöstön välisestä yhteistyöstä ja viestinnästä vastaaminen

Kelpoisuusehdot
- Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto

Eduksi katsotaan
- Tehtävän hoitoa tukeva johtamiskoulutus ja kokemus johtamistehtävistä
- Valmius johtaa henkilöitä ja asioita luottamuselinhallinnon ohjaamassa asiantuntijaorganisaatiossa
- Valmius johtaa strategista työskentelyä
- Hyvät vuorovaikutustaidot
- Seurakunnallisen toiminnan ja seurakuntahallinnon tuntemus
- Kehittävä työote

Palvelussuhteen ajankohta 1.2.2019 tai sopimuksen mukaan.
Kokonaispalkkaus määräytyy KirVESTES J70 mukaisesti. 6100,32 – 7159,05 euroa
Koeaika 6 kk

Viran täyttää Oulun seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto.

Hakuaika päättyy 24.10.2018