(Poistunut julkaisusta)

Yhteyssihteeri
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.4.2018

Hallintovirastossa on avoinna

YHTEYSSIHTEERIN VIRKA

Yhteyssihteerin päätehtävänä on toimia seurakuntayhtymän, erityisesti Turun tuomiokirkkoon liittyvien yhteistyötilaisuuksien ja yhteistyöprojektien yhdyshenkilönä ja toteuttajana. Tehtävän tavoitteena on seurakuntayhtymän ja sen kumppaneiden yhteistyön tukeminen ja uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen. Tehtävään kuuluu myös toimiminen Turun tuomiorovastin sekä erikseen sovittavien toimikuntien sihteerinä.

Työkokemuksen arvioinnissa tullaan erityisesti arvostamaan kokemusta itsenäisestä tapahtumien ja tilaisuuksien suunnittelusta ja järjestämisestä. Tehtävään kuuluu monipuolista yhteydenpitoa alueellisiin ja valtakunnallisiin kirkollisiin ja kulttuuritoimijoihin, minkä vuoksi kommunikaatiokyky on tehtävän tärkeä ulottuvuus. Lisäksi yhteyssihteeri on keskeinen ulkomaisten ja ekumeenisten kontaktien yhdyshenkilö. Tämän vuoksi pidämme tärkeänä riittävän laajaa kirkollisen ja kulttuurielämän tuntemusta. Tehtävään kuuluu luontaisesti viestintätehtäviä, mutta siihen liittyy myös toimiminen yhtymän viestinnän lisäresurssina. Viran kielitaitovaatimus on ruotsin kielen osalta sama, jota sovelletaan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneisiin, mutta tätä kehittyneempi ruotsin kielen taito on eduksi tehtävässä, samoin kuin muu kielitaito.

Viran tehtäväkohtainen peruspalkka on vaativuusryhmään 601 pohjautuen 2670,19 euroa. Lisäksi maksetaan vuosisidonnaista palkanosaa. Virkaan sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa.

Tällä hetkellä viran nimike on yhtymän kielenkääntäjän virka, johon on sisältynyt yllä kuvattuja tehtäviä. Yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt esittää viran muuttamista yhteyssihteerin viraksi. Viran täyttäminen on ehdollinen ja riippuu siitä, hyväksyykö yhteinen kirkkovaltuusto esitetyn virkamuutoksen.

Virkaan valittavan tulee ennen viran vastaanottamista esittää seurakuntayhtymän työterveyslääkärin allekirjoittama hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaan valittavan tulee olla konfirmoitu Suomen ev.lut. kirkon jäsen.

Hakuaika päättyy 29.4.2018. Tehtävää voi hakea sähköisesti osoitteessa http://evl.fi/rekry tai Oikotie-palvelussa, https://tyopaikat.oikotie.fi/. Tämän ensisijaisen hakutavan sijasta kirjallisen hakemuksen voi toimittaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirjaamoon (ma–pe klo 8.00–15.45) viimeistään 27.4. klo 15.45.

Lisätietoja tehtävästä antaa hallintojohtaja Hannu Kallio, 040 341 7270.