(Poistunut julkaisusta)

Yhteisötyöntekijä
Helsingin seurakuntayhtymä, Yhteinen seurakuntatyö

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.7.2020

Yhteisötyöntekijän tehtävä on osa Euroopan Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (Amif) rahoittamaa Kotoa koollekutsujaksi (KoKo) -hanketta, joka toteutetaan ajalla 1.9.2020 - 31.8.2022 Tampereen ja Helsingin seurakuntayhtymien yhteistyöhankkeena. Tampereen seurakuntayhtymä palkkaa hankekoordinaattorin, joka toimii hankkeen projektipäällikkönä.

Yhteisötyöntekijä palkataan ajalle 1.9.2020 -31.7.2022. Hän vastaa osahankkeen sisällöllisestä toteutuksesta hankesuunnitelmassa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Pääasiallinen tehtävä on toimia yhteisövalmentajana Myllypuron ja Kontulan alueilla, edistäen heikossa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten (erityiskohderyhmänä kotiäidit) kotoutumista.

Palkkaus pl 503 (2504,02 €/kk + kokemuslisät).

Tehtävän pääasiallinen sisältö:
- CABLE-yhteisövalmennuksen periaatteilla toimivien monikulttuuristen ryhmien valmentaminen.
- Jalkautuva ja etsivä työ Itä-Helsingin alueella osallistujien löytämiseksi.
- Verkostoyhteistyö maahanmuuttajajärjestöjen ja muiden yhteistyötahojen kanssa.
- Osahankkeen raportoinnista ja talousseurannasta vastaaminen.

Tehtävän hoitaminen edellyttää:
- Soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai vastaavaa osaamista ja taitoja.
- Kokemusta monikulttuurisesta asiakastyöstä ja -ohjauksesta.
- Kulttuurisensitiivistä työotetta ja osaamista.
- Kokemusta yhteisövalmennusryhmien (esim. CABLE) ohjaamisesta.
- Erinomaisia vuorovaikutus-, yhteistyö- ja ryhmätyötaitoja.
- Kykyä verkostoituvaan ja osallistavaan työotteeseen.
- Itsenäistä ja oma-aloitteista työotetta, sosiaalista rohkeutta ja tiimityötaitoja.
- Kehittämishalua ja -osaamista.
- Suomen ja englannin kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa, sekä ruotsin kielen tyydyttävää taitoa.

Tehtävän hoitamisessa eduksi katsotaan:
- Kokemus työskentelystä monikulttuurisessa toimintaympäristössä sekä kokemus seurakunnasta työympäristönä.
- Kokemusta projektityöskentelystä.
- Muiden kielten hallintaa (esim. arabia ja somali).

Hakemusten tulee olla perillä viimeistään ke 5.8. klo 15.00. Tehtävään haetaan KirkkoHR-rekrytointijärjestelmän sähköisellä hakulomakkeella. Haastattelut pidetään ma 10.8.

Lisätietoja tehtävästä antaa ma 3.8. klo 10-11 ja ti 4.8. klo 14-16 hanketoiminnan asiantuntija Riina Lilja, puh. 050 598 1378.