(Poistunut julkaisusta)

Yhteisöpappi
Helsingin seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 22.1.2020

Helsingin seurakuntayhtymän yhteisessä diakoniassa on avoinna yhteisöpapin virka 1.3 2020 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Haemme nyt joukkoomme Sinua, joka olet innostunut luomaan, kokeilemaan ja kehittämään työtä yhdessä ihmisten ja työssäsi kohtaamiesi yhteisöjen kanssa.

Olemme luomassa toisenlaista diakonista tapaa toimia yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Työtä toteutetaan mm. yhteisöllisen diakonisen työn keskuksissa eli Varustamoissa. Varustamotyön tavoitteena on olla kirkkona mukana ihmisten elämässä arjen tasolla ja sieltä nousevien kysymysten, huolten ja ilojen keskellä. Luoda yhdessä ihmisten kanssa alueellisen turvallisuuden kokemusta, rakentaa luottamusta eri ihmisten ja ryhmien välille sekä etsiä yhteyttä Jumalaan ihmisen kokoisina osasina. Yhteisöpappi tukee ihmisten omaa toimijuutta ja vastuun ottamista omasta elämästä. Papin tehtäviin kuuluu myös jalkautuminen toimitilojen ulkopuolelle. Työtä kehitetään ihmisten keskinäisen, diakonisen ja vertaistuelliseen olemisen ja toimimisen paikkoja mahdollistavaan suuntaan. Tehtäviisi kuuluu myös yhteisen diakonian kentän tuki- ja vertaisryhmien koordinointia sekä muita diakonian työalasta nousevia tehtäviä.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää seurakuntatyön ja kasvatustoiminnan tuntemusta, kykyä toimia yhteistyössä niin kirkon kuin yhteiskunnan- sekä eri järjestötoimijoiden kanssa.
Haemme virkaan oma-aloitteista ja organisointikykyistä pappia, jolla on taitoa ja kykyä ihmisten kohtaamiseen ja kirkon uskon ymmärrettävään sanoittamiseen pääkaupunkiseudun moniarvoisessa ja -kulttuurisessa toimintaympäristössä.

Työalueena on koko Helsinki. Arvostamme innostuneisuutta, vastuullisuutta ja itseohjautuvuutta sekä hyviä tiimityöskentely-, työyhteisö- ja mediataitoja.

Virka sijoittuu kirkon yleisen palkkausjärjestelmän vaativuusryhmään 602 (peruspalkka 3282,94 + mahdolliset kokemuslisät).
Virkaan valitun on ennen viran vastaan ottamista esitettävä rikosrekisteriote (KL 6 luku 33 §).
Virka tulee ottaa vastaan 1.3.2020 lukien tai sopimuksen mukaan.

Hakuaika päättyy 16.2.2020 klo 12, jolloin hakemusten tulee olla Kirkko HR-järjestelmässä. Haastattelut pidetään ke 19.2. seurakuntien talossa, Kolmas linja 22.

Lisätietoja vt diakonian päällikkö Mare Kinanen, mare.t.kinanen@evl.fi , p. 05055727541