(Poistunut julkaisusta)

Yhteisö- ja verkostotyön koordinaattori
Vantaakosken seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 4.7.2019

Yhteisö- ja verkostotyön koordinaattorin määräaikainen virkasuhde 1.9.2019–31.7.2021

Tervetuloa uuteen tehtävään, jossa pääset kehittämään seurakunnan yhteisöllistä työotetta! Koordinaattori vastaa seurakunnan vapaaehtoistoiminnan ja aikuistyön ohjaamisesta, koordinoimisesta ja kehittämisestä yhdessä muiden tiimien ja vapaaehtoisten kanssa. Lisäksi hän koordinoi seurakunnan tapahtumatuotantoa.

Pääasialliset tehtävät ovat:

- Yhteisö- ja verkostotiimin vastaavana toimiminen ja siihen kuuluvat esimiestehtävät. Tiimin toiminnan suunnittelu ja toteutuksen seuranta. Tehtäväalan budjettivastuu.
- Ohjausryhmän jäsenenä vastata seurakunnan kokonaisuuden kehittämisestä.
- Kehittää koko seurakunnan vapaaehtoistoimintaa yhdessä muiden tiimien kanssa.
- Verkostotyö vapaaehtoistyötä tekevien järjestöjen, kaupungin, eri seurakuntien, alueen oppilaitosten ja oman seurakunnan työalojen kanssa.
- Aikuis- ja seniorityössä toiminnan suunnittelu ja kehittäminen.

- Virkaan valittavan on varauduttava myös siihen, että hän osallistuu seurakunnan rippikoulutyöhön.

Virkaan valittavalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa. Aiempi esimieskokemus on tehtävässä hyödyksi. Hakijan tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Seurakuntatyön tuntemus, kokemus aikuis- ja seniorityöstä sekä vapaaehtoistoiminnasta, viestinnällinen osaaminen, hyvät vuorovaikutus- ja verkostoitumistaidot, joustavuus sekä kyky toimia osana moniammatillisia tiimejä katsotaan eduksi. Palkkaus määräytyy kirkon yleisen palkkausjärjestelmän vaativuusryhmän 601 (peruspalkka 3013 e/kk) mukaan. Lisäksi voidaan maksaa kokemuksen perusteella määräytyvää vuosisidonnaista palkanosaa, jonka suuruus on enintään 15 % tehtävän peruspalkasta. Mikäli hakijalla ei ole virassa vaadittua kelpoisuutta, niin palkkaa tarkistetaan KirVESTESSin mukaisesti enintään 15 %. Virassa on koeaika 4 kk. Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ja rikosrekisteriote lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain mukaisesti. Työ alkaa 1.9.2019 tai sopimuksen mukaan.

Hakemusten tulee olla perillä viimeistään sunnuntaina 4.8.2019 Tehtävää haetaan ensisijaisesti täyttämällä sähköinen hakulomake, johon pääsee osoitteesta http://www.vantaanseurakunnat.fi/info-ja-asiointi/avoimet-tyopaikat. Hakemuksen voi myös toimittaa osoitteeseen Vantaankosken seurakunta, PL 13, 01601 Vantaa. Kuoreen kirjoitetaan merkintä ”Yhteisö ja verkostotyön koordinaattorin virka”. Hakemuksia ei palauteta. Haastatteluun kutsuttaville ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja haastattelut pidetään 12.8.2019. Mahdolliset psykologiset testit pidetään 13.8.2019.

Lisätietoa antaa puhelimitse ja sähköpostitse kappalainen Kristiina Hyppölä p. 040 5691731, kristiina.hyppola@evl.fi (1.7.–5.7.), kappalainen Paavo Ranta p. 050 310 7196, paavo.ranta@evl.fi (15.7.–4.8.) sekä kirkkoherra Hannu Pöntinen p. 050 310 7577, hannu.pontinen@evl.fi (29.7.–4.8.).