(Poistunut julkaisusta)

Yhteisen seurakuntatyön johtajan määräaikainen virka
Helsingin seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 18.6.2018

Helsingin seurakuntayhtymän yhteinen seurakuntatyö huolehtii diakonian, kasvatuksen, seurakuntapalvelun ja sielunhoidon yhteisiksi sovituista tehtävistä. Sille kuuluu myös Lehtisaaren nuorisokodin ja Mustasaaren toimintakeskuksen toiminta. Yhteistyötä tehdään pääkaupunkiseudun seurakuntayhtymien, kaupunkien, yhteisöjen, järjestöjen ja laitosten kanssa sekä seurakuntien tarpeisiin vastaten.

Yhteisen seurakuntatyön johtaja vastaa yhteisen työn kehittämisestä ja koordinoinnista sekä yhteydenpidosta yhtymän seurakuntien ja muiden yhteisöjen kanssa. Hän johtaa yhteisen seurakuntatyön henkilöstön työtä ja vastaa siitä, että toiminta toteuttaa vahvistettuja toimintalinjoja ja tavoitteita. Yhteisen seurakuntatyön johtajan alaisuudessa työskentelee 130 henkilöä.

Yhteinen seurakuntatyö uudistaa parhaillaan omaa organisaatiotaan vastatakseen Helsingin seurakuntayhtymässä käynnissä olevaan toimintakulttuurin muutokseen. Tavoitteena on organisoitumis- ja toimintamalliratkaisu yhteiselle seurakuntatyölle, jonka johtaja avoinna olevan viran haltija on. Yhteisen seurakuntatyön uudistaminen on merkittävä rakennemuutos, jonka jälkeen yhteisen seurakuntatyön luonne voi olla toisenlainen kuin nyt. Osana uudistusta myös yhteisen seurakuntatyön johtamisrakenne arvioidaan uudelleen. Tämän vuoksi yhteisen seurakuntatyön johtajan virka täytetään kolmeksi vuodeksi.
Yhteisen seurakuntatyön johtajalla tulee olla kelpoisuus kirkkoherran virkaan ja perehtyneisyyttä toimialaansa. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä johtamisvalmiuksia ja yhteistyötaitoja, seurakuntatyön laaja-alaista tuntemista ja kykyä tehtäväalueen kehittämiseen.

Virka kuuluu vaativuusryhmään 703. Virkaan valittavan tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Määräaikaisen yhteisen seurakuntatyön johtajan virkaan kuuluu kuuden kuukauden koeaika.

Sähköiset hakemukset kirkon rekrytointijärjestelmän kautta tulee jättää viimeistään 16.7.2018 klo 12 mennessä
https://evl.fi/tietoa-kirkosta/toissa-kirkossa/avoimet-tyopaikat

Yhteisen seurakuntatyön johtajan työhaastattelut pidetään 9.8.2018 klo 9 – 12 välisenä aikana. Hakijoiden mahdolliset henkilöarvioinnit suoritetaan 10.8. tai 13.8.
Lisätietoja tehtävästä antaa yhtymänjohtaja Juha Rintamäki 20.6. klo. 14 -16 tai 6.7. klo. 14 -16, p. 09 2340 4310 tai konsulttijohtaja Kari Sorvari / Personnel Group, p. 0500 462 550.