(Poistunut julkaisusta)

Yhteisen kasvatustyön johtava pappi
Tampereen seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 27.8.2018

TERVETULOA TÖIHIN
Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymään

Tarjoamme mielenkiintoisen työn, jolla on merkitystä.

Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä on edelläkävijä monissa kirkollisissa hankkeissa. Etsimme jatkuvasti uusia tapoja seurakuntalaisten ja tamperelaisten palvelemiseen. Meillä on töissä noin 500 henkilöä ja talousarvion menojen loppusumma on 45 miljoonaa euroa.

Etsimme seurakuntayhtymään yhteistyökykyistä ja erityisesti kasvatustyön kehittämisestä kiinnostunutta

YHTEISEN KASVATUSTYÖN JOHTAVAA PAPPIA

Yhteisen kasvatustyön johtava pappi suunnittelee ja kehittää yhdessä seurakuntien kanssa seurakuntien yhteistä kasvatusta. Hän työskentelee seurakuntien ja yhteisten tehtävien muiden toimijoiden kanssa sekä pitää yhteyttä kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin asiantuntijoihin. Tehtävänä on myös kehittää yhteistyötä kaupungin, järjestöjen, yritysten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteisen kasvatustyön johtava pappi toimii yksikkönsä johtavana esimiehenä vastaten oman vastuualueensa strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta, kehittämisestä ja viestinnästä seurakuntaelämän edistämiseksi. Mahdollisuuksien mukaan hän osallistuu myös työalansa perustoimintaan.

Yhteisen kasvatustyön johtavalta papilta edellytetään pappisvihkimyksen lisäksi laaja-alaista perehtyneisyyttä kirkon kasvatustyöhön ja alalla saavutettua riittävää työkokemusta. Lisäksi edellytetään soveltuvuutta johtamistehtävään. Kasvatustyön erityisosaamiseen liittyen odotamme innovatiivisuutta, tavoitteellista kehittämisotetta, kokonaisuuksien hallintaa, hyviä verkostoitumisvalmiuksia sekä neuvottelu- ja yhteistyötaitoja.

Virka kuuluu kirkon virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmään 603. Alkupalkka ilman vuosisidonnaista palkanosaa on 4100 € / kk. Virka täytetään 1.1.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Ennen palvelussuhteen alkamista valitun on esitettävä seurakuntien johtavan työterveyslääkärin antama hyväksyttävä todistus työkelpoisuudesta. Virkaan valitun on oltava evankelis-luterilaisen kirkon jäsen. Valintaprosessin aikataulu on seuraava: haastattelut erikseen haastatteluun kutsuttaville 22.-24.10., soveltuvuusarvioinnit haastatteluista jatkoon päässeille 29.-30.10. välisenä aikana. Yhteisen kirkkoneuvoston päätös valinnasta tehdään 22.11.2018.

Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella viimeistään 25.9.2018 klo 14 mennessä.
Tiedusteluihin vastaa kehitysjohtaja Timo Takala 12.9. klo 14-16 tai 19.9. klo 9-11, puh. 0500 638 908, sähköposti timo.takala@evl.fi