(Poistunut julkaisusta)

Web-ohjelmoija / Web-programmer
Temp-Team Finland Oy / SoftRain Blobs Oy

Alkuperäinen julkaisupäivä 22.1.2020

Yritysesittely

Asiakasyrityksemme SoftRain Blobs Oy tuottaa vaativia asiakaskohtaisia räätälöityjä ohjelmistoratkaisuja, sekä toimii asiakasyritystensä alihankkijana ohjelmisto- ja tuotekehityksessä. Asiakkaamme ohjelmistotuotanto kattaa ammattitaitoisen projektienhallinnan kaikissa ohjelmistokehityksen vaiheissa, tarvekartoituksen määrittelystä aina toteutukseen ja ylläpitoon asti. Yrityksen erityisosaaminen on ehdottomasti laitteiden etäohjaus ja -valvonta, kenttäväylät sekä protokollakehitys.

TEMP-TEAM Finland Oy on osa JuhlerGroup-konsernia, joka on välittänyt työntekijöitä eri toimialoille jo vuodesta 1979. Konserni on yksi pohjoismaiden suurimmista henkilöstöpalvelualan yrityksistä. Suomessa TEMP-TEAM Finlandin palveluvalikoimaan kuuluu rekrytointien ja työvoimavuokrauksen lisäksi henkilöarvioinnit, työnhakuvalmennus sekä suorahaut. Auktorisoituna henkilöstöpalveluyrityksenä noudatamme alan eettisiä toimintaperiaatteita.

Työnkuvaus

Etsimme asiakkaallemme WEB-OHJELMOIJAA ohjelmistokehitystehtäviin asiakasprojekteihin. Työtehtävät ovat Jyväskylässä. Työ sisältää kehitys-, ja ylläpitotehtäviä monipuolisissa järjestelmäkehitykseen liittyvissä projekteissa. Olet valmis työskentelemään yhteistyössä SoftRain Blobs Oy:n asiakkaiden kanssa erilaisten projektien kaikissa työvaiheissa määrittelystä testaukseen. Työntekijänä olet aktiivinen, tartut toimeen ja viet asioita eteenpäin haastavissakin tilanteissa.

Mitä odotamme sinulta?

- Java ohjelmointi on sinulle tuttua joko Front-end, Back-end tai Full Stack ympäristössä vähintään kahden vuoden ajalta.
- Osaamista Javascript, tietokannat, HTML5/CSS teknologilla toteutetuista projekteista vähintään kahden vuoden ajalta
- Sujuvaa suomen sekä englannin kielen taitoa myös käytännön tilanteissa
- Hyviä sosiaalisia- ja tiimityöskentelytaitoja

Seuraava osaaminen katsotaan eduksi:

- Omaksut nopeasti työtehtävät
- Haluat kehittää omaa osaamistasi
- Matkustusvalmius

Mitä tarjoamme?

- Vakituinen työsuhde joustavalla työajalla.
- Kilpailukykyinen palkkaus.
- Iloinen ja rento työtiimi, jossa työskennellä.
- Työterveyshuolto
- Mielenkiintoisia yrityksiä, joissa toimia
- Etätyöskentelyn mahdollisuus.
- Mahdollisuudet kehittää omaa osaamistaan.

Lisätiedot ja hakeminen

Jos tunnistit itsesi ja kiinnostui avoimesta paikasta, hae tehtävää järjestelmämme kautta osoitteessa www.temp-team.fi - Löydä töitä – WEB-OHJELMOIJA. Huomioi, että käsittelemme hakemuksia jo hakuaikana ja teemme valinnan heti oikean henkilön löydyttyä. Vain järjestelmän kautta osoitetut hakemukset huomioidaan hakuprosessissa. Haku suoritetaan yhteistyössä Temp-Team Finland Oy:n kanssa.

Lisätietoja antaa TEMP-TEAMin Anni Pekkarinen ma-pe klo 9-16 puh. 045 874 2890 / Kristiina Kallio 040 500 2830 Hakuaika päättyy 09.02.2020.

Introduction

Our client company SoftRain Blobs Oy produces customized software solutions for its customers and acts as a subcontractor for its client companies in software and product development. Our Customers Software Engineering covers professional project management at all stages of software development, from the definition of needs mapping to implementation and maintenance. The company's expertise is the control of equipment remotely and locally, fieldbus and protocol development.

TEMP-TEAM Finland is a part of JuhlerGroup that has supplied Client Companies with motivated professionals since 1979. The company is one of the biggest Recruitment Agencies in the Nordic countries. As a member of The Private Employment Agencies Association we follow the ethical rules in all our operation. We offer private occupational health care to all our temporary employees.

Job description

We are looking for a WEB-PROGRAMMER for our customer development projects. Jobs are located in Jyväskylä. The work includes development and maintenance tasks in a variety of system development projects. -> You will work with SoftRain Blobs Oy's customers to plan projects at all stages of the process, from definition to testing. As an employee, you must be able to take the initiative and move the project forward, even in challenging situations.

Our expectations

- At least two years experience in Java programming in either Front-end, Back-end or Full Stack environments for at least two years.
- Knowledge of Javascript, databases, projects implemented with HTML5 / CSS technology (at least two years)
- Fluent Finnish and English skills in practical situations
- Good social and teamwork skills

Preferred skills

- Ability to complete tasks on time
- Willingness to develop your own skills
- Readiness to travel

We offer You

- Permanent employment with flexible working hours.
- Competitive salary.
- A positive working environment
- Occupational Health Care
- Interesting companies to work with
- Possibility of teleworking
- Opportunities to develop your own skills.

Additional information and application

If you are interested in applying for this job, search for it through our system at www.temp-team.fi - Find Jobs – PROGRAMMER. Please note that we will process the applications already during the application period and will make the selection immediately after the right person is found. Only applications submitted through the system will be considered in the application process. The search is carried out in cooperation with Temp-Team Finland Oy.

For more information, please contact TEMP-TEAM Anni Pekkarinen Mon-Fri 9 am to 4 pm Tel. +358 45 874 2890 or Kristiina Kallio Tel. +358 40 500 2830