(Poistunut julkaisusta)

Vuorotteluvapaan sijaisuus
Lauttasaaren seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 19.5.2020

Lauttasaaren seurakunnassa on haettavana vuorotteluvapaan sijaisuus ajalle 11.6. - 6.12.2020.

Tehtäviin kuuluu seurakunnan yleinen auttamistyö. Tehtävänkuvassa tulee painottumaan diakoninen asiakastyö ja taloudellinen auttaminen erilaisin menetelmin. Koronatilanteen aikana työtehtäviin kuuluu myös Helsinki-apuun liittyviä tehtäviä, kuten lapsiperheiden ja ikäihmisten kontaktointia sekä vapaaehtoisten koordinoimista.

Työntekijältä toivotaan kokemusta ja osaamista kirkolliselta alalta tai sosiaalialalta. Kokemus diakoniatyöstä ja taloudellisesta auttamisesta, vanhustyöhön liittyvien asioiden tuntemus sekä hyvät tiimi- ja yhteistyötaidot katsotaan eduksi. Lisäksi toivomme valmiutta toimia yhteistyössä erilaisissa verkostoissa. Haemme työntekijää täydentämään työntekijäjoukkoamme, siksi olemme valmiita räätälöimään tehtävää osaamisen mukaan.

Tehtävänkuvaan liittyy myös valmius osallistua mm. yhteisiin projekteihin ja tapahtumiin seurakunnassa.

Kelpoisuusehtona on Suomen ev.lut. kirkon jäsenyys.

Lisäksi valittavan henkilön tulee täyttää vuorotteluvapaan sijaiselta vaadittavat edellytykset vuorotteluvapaalain mukaisesti. Vuorotteluvapaan sijaiseksi palkattavan täytyy olla työttömänä yhdenjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää ennen sijaisuutta. Työttömyyden kesto lasketaan vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden ajalta.

Työttömyysehto ei koske alle 30-vuotiaita työttömiä työnhakijoita, joiden ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi. Yhden päivän työttömyys riittää myös, jos sijainen on vuorotteluvapaan alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias. Vuorotteluvapaan sijaisuutta hakevan tulee itse tarkistaa kelpoisuutensa sijaisuuteen ottamalla yhteyttä omaan TE-toimistoon.

Palkkaus vaativuusryhmän 503 mukaan. Koeaika on 3 kk. Tehtävään valitun tulee esittää lasten kanssa työskenteleviltä vaadittava rekisteriote.

Hakeminen tapahtuu KirkkoHR:n kautta tiistaihin 26.5.2020 klo 14 mennessä. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun, jotka pidetään torstaina 28.5.2020 klo 16-18.

Lisätiedot tehtävästä:
Diakoni Taina Viherkari taina.viherkari@evl.fi, p. 09 2340 4323.