vs. sairaalapastori

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä