(Poistunut julkaisusta)

Vs. Nuorisotyönohjaaja
Ylä-Savon seurakuntayhtymä, Iisalmen seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 3.12.2020

NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRANSIJAISUUS IISALMEN SEURAKUNNASSA

ajalle 11.1.2021 - 19.5.2021

Haettavana olevan viransijaisen erityisinä vastuualueina ovat nuorten viikkotoiminta, isoskoulutus, leiri- ja retkityötä sekä rippikoulutyötä. Nuorisotyönohjaaja työskentelee kasvatuksen tiimissä. Odotamme hakijalta nuorisotyönohjaajan perustaitojen osaamista, itsenäistä ja kehittävää työotetta sekä tiimityön taitoja.

Arvostamme hyvää seurakuntatyön tuntemusta, yhteistyökykyä ja monipuolisia työtaitoja mm. verkkonuorisotyön ja sosiaalisen median osalta

Kelpoisuusehtona nuorisotyönohjaajan viransijaisuuteen on kirkkohallituksen päätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 137/2020) 2 §:n mukainen tutkinto eli: sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK) tai humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto, yhteisöpedagogi (AMK). Piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaiset tutkinnot huomioidaan siten kuin säädöskokoelman nro:lla 137 julkaistun päätöksen 7 §:ssä sanotaan.

Muodollisesti pätevien hakijoiden puuttuessa huomioimme myös epäpätevät.

Hakemukset jätetään KirkkoHR-järjestelmän kautta. Hakuaika päättyy 31.12.2020 klo 16. Hakemuksen pääsee täyttämään osoitteessa www.ylasavonseurakunnat.fi/avoimet-tyopaikat.

Työhaastatteluun kutsutaan erikseen ja ne pidetään tiistaina 5.1.2021 alkaen klo 12:00 Iisalmessa.

Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 502 mukaisesti. Viran peruspalkka on 2380,95 euroa, sen lisäksi maksetaan kokemuslisää aikaisemman työkokemuksen perusteella. Viransijaisuuden täyttämisessä noudatetaan kahden kuukauden koeaikaa.

Hakijan tulee olla ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen. Hänen tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote. Virka täytetään ehdollisena ja valinta vahvistetaan sitten, kun valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.

Tiedusteluihin vastaa Jouni Vuorijärvi 044-7335215 tai jouni.vuorijarvi@evl.fi