(Poistunut julkaisusta)

Vs. diakonian viranhaltija
Vaasan seurakuntayhtymä, Vaasan suomalainen seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.10.2019

DIAKONIAN VIRANHALTIJAN SIJAISUUS

Vaasan suomalainen seurakunta hakee diakonian viranhaltijaa määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 7.1.-4.7.2020. Määräaikaisuuden perusteena on vuorotteluvapaasijaisuus. Viran päätehtäväalueina ovat päihde-, kriminaali- ja katulähetystyö.

Hakijalta toivomme innostunutta ja avointa työotetta sekä yhteistyökykyä.

Pätevyysvaatimuksena on sosionomi (AMK) tai sairaanhoitaja (AMK). Tutkinnon tulee sisältää vähintään 90 opintopistettä teologisia, kirkon ja seurakunnan työhön sekä diakoniaan liittyviä opintoja. Kirkkohallituksen tai piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaisen tutkinnon suorittanut on edelleen kelpoinen tähän virkaan. (Kirkon säädöskokoelma nro 124, 1 § ja 8 § 4 mom.) Lisäksi vaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Virkasuhteeseen on kelpoinen vain ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen.

Vuorotteluvapaan sijaiseksi voidaan palkata TE-toimistossa työttömänä työnhakijana oleva henkilö. Sijaiseksi palkataan henkilö, joka on ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana tai alle 30-vuotias, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnosta on kulunut alle vuosi tai, joka on vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Peruspalkka on KirVESTES:n vaativuusryhmän 503 mukainen.

Hakemukset lähetetään sähköisesti 8.12.2019 klo 23.59 mennessä KirkkoHR-palvelun kautta, os. sakasti.fi/työpaikat. Hakijoita pyydetään varautumaan puhelinhaastatteluun viikkojen 50 ja 51 aikana.

Lisätietoja antaa vs. diakoniajohtaja Hanna Ehrnrooth, puh. 044 480 8260.