Voimalaitoksen ja talteenoton prosessioperaattori

Stora Enso