(Poistunut julkaisusta)

Vikarierande ungdomsarbetsledare
Vasa kyrkliga samfällighet, Vasa svenska församling

Alkuperäinen julkaisupäivä 5.12.2019

Vi söker dig som har erfarenhet av att arbete med barn i åldrarna 7-13 år i församling.
Till arbetet hör planering av barnläger och klubbar, samarbete med barn- och familjearbetaren kring familjegudstjänster och evenemang samt konfirmandarbete och handledning av hjälpledare.

Vikariatet gäller för tiden 1.1.2020-31.12.2020.

Behörighetskrav i enlighet med kyrkans författningssamling nr. 124.

Av den vikarierande ungdomsarbetsledaren krävs avlagd yrkeshögskoleexamen med behörighet för kyrkans ungdomsarbete samt erfarenhet av kyrkans barn- och ungdomsarbete. Även annan examen och lämplig erfarenhet kan beaktas. Därtill krävs god förmåga att använda svenska och finska i tal och skrift.

Den som blir vald bör vara konfirmerad medlem av evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Den som väljs ska innan tillträdet visa ett godkänt intyg över sitt hälsotillstånd av företagsläkare samt ett utdrag från straffregistret, enligt straffregisterlag 6 § 2 mom.

Ansökan inlämnas senast 19.12.2019 kl. 12.00.

Frågor besvaras av Heidi Mäkelä, tfn: 044-480 8340 eller e-post: heidi.makela@evl.fi