(Poistunut julkaisusta)

Vikarierande ungdomsarbetsledare
Vasa kyrkliga samfällighet, Vasa svenska församling

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.10.2019

Vikariatet gäller för tiden 1.1.2020-31.12.2020.

Arbetets tyngdpunkt är församlingens ungdomsarbete för 13-18-åringar dvs. hjälpledarverksamhet, konfirmandarbete och skolarbete.

Behörighetskrav i enlighet med kyrkans författningssamling nr. 124.

Av den vikarierande ungdomsarbetsledaren krävs avlagd yrkeshögskoleexamen med behörighet för kyrkans ungdomsarbete samt erfarenhet av kyrkans barn- och ungdomsarbete. Även annan examen och lämplig erfarenhet kan beaktas. Därtill krävs god förmåga att använda svenska och finska i tal och skrift.

Den som blir vald bör vara konfirmerad medlem av evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Den som väljs ska innan tillträdet visa ett godkänt intyg över sitt hälsotillstånd av företagsläkare samt ett utdrag från straffregistret, enligt straffregisterlag 6 § 2 mom.

Ansökan inlämnas senast 4.11.2019 kl. 16.00. Intervjuer sker 7.11.2019.

Frågor besvaras av Heidi Mäkelä, tfn: 044-480 8340 eller e-post: heidi.makela@evl.fi