(Poistunut julkaisusta)

Vikarierande diakoniarbetare
Vasa kyrkliga samfällighet, Vasa svenska församling

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.9.2020

Vikariatet gäller för tiden 12.10.2020-31.12.2021.

Diakoniarbetaren är en resurs och inspiratör inom diakoniarbetet. Diakoniarbetaren träffar människor i olika åldrar, samarbetar med tredje sektorn samt engagerar frivilliga i diakoniverksamheten. I arbetet ingår klientarbete och mottagning.

Vårt team består av fyra diakoner, en diakoniassistent och en ledande diakonitjänsteinnehavare. Arbetet formas utgående från församlingens behov och den valdas kompetens.

Behörighetskrav i enlighet med kyrkans författningssamling nr. 124. Av den vikarierande diakonitjänsteinnehavaren krävs avlagd yrkeshögskoleexamen med behörighet för kyrkans diakoni. Även annan lämplig examen kan beaktas.

Språkkrav är god förmåga att använda svenska och finska i tal och skrift.

Den som blir vald bör vara konfirmerad medlem av evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Innan tillträdet till befattningen skall den som väljs visa ett godkänt intyg över sitt hälsotillstånd av företagsläkare samt ett utdrag från straffregistret, enligt straffregisterlag 6 § 2 mom.

Ansökan inlämnas senast 25.9.2020 kl. 12.00. Intervjuer sker vecka 40.

Frågor besvaras av diakon Kerstin M. Borg, tfn 044 480 8360, e-post kerstin.borg@evl.fi