(Poistunut julkaisusta)

Vikarierande diakoniarbetare
Vasa kyrkliga samfällighet, Vasa svenska församling

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.10.2019

Vikariatet gäller för tiden 1.1.2020-31.5.2020 p.g.a. studieledighet. Det finns möjlighet till förlängning under tiden 1.9-31.12.2020.

Diakoniarbetaren är en resurs och inspiratör inom diakoniarbetet. Diakoniarbetaren träffar människor i olika åldrar, samarbetar med tredje sektorn samt engagerar frivilliga i diakoniverksamheten. I arbetet ingår klientarbete och mottagning.

Vårt team består av fyra diakoner, en diakoniassistent och en ledande diakonitjänsteinnehavare. Arbetet formas utgående från församlingens behov och den valdas kompetens.

Behörighetskrav i enlighet med kyrkans författningssamling nr. 124. Av den vikarierande diakonitjänsteinnehavaren krävs avlagd yrkeshögskoleexamen med behörighet för kyrkans diakoni

Språkkrav är god förmåga att använda svenska och finska i tal och skrift.

Den som blir vald bör vara konfirmerad medlem av evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Innan tillträdet till befattningen skall den som väljs visa ett godkänt intyg över sitt hälsotillstånd av företagsläkare samt ett utdrag från straffregistret, enligt straffregisterlag 6 § 2 mom.

Ansökan inlämnas senast 4.11.2019 kl. 16.00. Intervjuer sker 8.11.2019.

Frågor besvaras av diakon Kerstin M. Borg, tfn 044 480 8364, e-post kerstin.borg@evl.fi