(Poistunut julkaisusta)

Vikarie för lektor i huslig ekonomi
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 25.11.2019

Vanda stad, bildningsväsendets verksamhetsområde, svenskspråkig service,
Helsinge skola

Övitsbölevägen 3, 01510 Vanda

Arbetsförhållandets längd:  För viss tid 16.01.2020 - 02.04.2020

Hej, vill du jobba med kunniga och trevliga kolleger? Vi välkomnar dig till Vanda för att arbeta i Helsinge skola!

Vi söker en vikarie för lektorn i huslig ekonomi till Helsinge skola.

Helsinge skola har ca 280 elever och drygt 30 lärare. Skolan är välutrustad med modern teknik, vilket ger möjlighet till mångsidiga undervisningsmetoder. I samma skolcentrum finns Helsinge gymnasium. Skolcentret är beläget i en historiskt värdefull miljö i Helsinge kyrkoby men med goda förbindelser då vi ligger i korsningen av Tusbyleden och Ring III.

Bekanta dig med vår skola här. 

Till ditt arbete hör att planera, genomföra och utvärdera undervisningen. Vår skola har en positiv och engagerad arbetsgemenskap och en trivsam atmosfär. Arbetet är organiserat enligt principen med delat ledarskap och styrs av en ledningsgrupp. Vi utvecklar ständigt vår skola och våra arbetssätt. Ämneslärarna planerar till stora delar undervisningen tillsammans och stöder varandra i arbetet.

Vanda, vårt lands fjärde största stad, har mod att göra saker på ett nytt sätt och förmåga att samverka i olika nätverk. Staden är en trygg arbetsgivare som erbjuder de anställda omfattande möjligheter att utveckla sitt kunnande. Högklassig fostran och undervisning uppskattas i våra moderna läroanstalter, liksom internationalism, kulturell mångfald och gemenskap. Läs mer om Vanda som arbetsgivare och lär känna den grundläggande utbildningen i Vanda via den här videon.

Uppgifter om arbetsförhållandet

Behörighetsvillkor: Behörighetsvillkor enligt förordningen om behörighetsvillkor för personal inom undervisningsväsendet 986/1998.

Tjänstförhållandets villkor bestäms enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningssektorn (UKTA). 

Tillstånd som fordras:  den som väljs bör uppvisa ett brottsregisterutdrag som är i kraft 

Antal arbetsplatser:  1

Prövotid:  1 månads prövotid iakttas 

Heltids-/deltidsarbete:  Heltid

Arbetsförhållandets form:  Tjänst

Arbetstid:  Enligt det tjänste- och arbetskollektivavtal som tillämpas  

Kontaktuppgifter: 

rektor
Mursu, Marielle
+358405932877
marielle.mursu@vantaa.fi

Sänd in din ansökan via vårt rektyteringsprogram.
https://vantaa.rekrytointi.com/paikat/?o=A_A&jid=2448

Anöskningstiden för arbetsplatserna i Vanda går ut kl. 16.00.