(Poistunut julkaisusta)

VII Seurakuntapastori
Vantaan seurakunnat, Tikkurilan seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 31.8.2019

Virkan hoidon alkaminen 7.1.2020 tai sopimuksen mukaan.

Tehtävän pääasiallinen sisältö on
- Seurakunnan jumalanpalvelusten suunnittelu ja toteutus
- Kirkolliset toimitukset
- Rippikoulutyö ja muu opetus
- Nuorten aikuisten toiminnasta vastaaminen, sen kehittäminen ja toteuttaminen yhdessä nuorisotiimin ja nuorten aikuisten kanssa
- Aikuisrippikoulu
- Koulu- ja oppilaitosyhteistyö
- Sielunhoito

Viranhoidossa katsotaan eduksi
- Kyky jalkautua nuorten aikuisten pariin (koulut, oppilaitokset, sosiaalinen media, tapahtumat ja vapaa-aika)
- Kyky sanoittaa kristillistä uskoa ymmärrettävästi ja nuoria aikuisia vahvistavalla tavalla
- Kyky kehittää nuorten aikuisten hartaus- ja jumalanpalvelustoimintaa.
- Kyky suunnitella, organisoida ja koordinoida nuorten aikuisten parissa tehtävää työtä eri verkostokumppaneiden kanssa.

. Viranhaltijalta edellytetään erinomaista suomenkielen suullista ja kirjallista taitoja ja tyydyttävää ruotsinkielen taitoa. Virkaan haetaan ensisijaisesti pappisvihkimyksen jo saaneita.

Tehtävään valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen työn vastaanottamista sekä rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli antaa virkamääräyksen virkaan.

Virasta kiinnostuminen ilmaistaan ensisijaisesti täyttämällä sähköinen hakulomake KirkkoHR-palvelussa, johon pääsee osoitteesta sakasti.fi/tyopaikat. Seurakunnan postiosoite on: Tikkurilan seurakunta, Vernissakatu 4, 01300 Vantaa. Hakemusten tulee olla perillä viimeistään 20.9. klo 16. Haastattelu pidetään 4.10. Vantaalla Tikkurilassa. Kutsu haastatteluun esitetään 27.9. Mahdollinen soveltuvuustutkinta tapahtuu 9.10. tai 10.10.

Lisätietoja antaa kirkkoherra Janne Silvast +358 50 3693526 (puhelimitse parhaiten tavoitettavissa 6.9. klo 14.30 -16) tai janne.silvast@evl.fi sekä nuorisotyön koordinoiva esimies Sirpa Rosenberg +358503693528 tai sirpa.rosenberg@evl.fi